​1) Retningslinjer for seminarstøtte til kor.

Retningslinjer for seminarstøtte til kor.

Formålet for begge støtteordningene er å tildele støtte for å høyne det sangtekniske nivået i våre medlemskor.

Dette er også et av formålene med korkonsulenter i NK Sør-øst.
Støtten kan tildeles kor i vårt distrikt som gjennomfører:
”Kurs i sangteknikk og sangerutvikling ved organisert opplæring med innleid instruktør.”
Flere kor kan samarbeide om felles kurs. Støtten kan i slike tilfeller økes etter egen behandling i styret.

Kurset skal gjennomføres i gjeldende budsjettperiode.
Kurset skal holdes av sang-/musikkpedagog eller annen kvalifisert person som kan godkjennes av styret.
Støtte kan gis med inntil kr. 5.000.- for et enkeltseminar.
Beløp utover dette kan refunderes med inntil 75 % av utgifter til kursleder/pedagog, maksimum Kr. 15.000.-.
For å følge opp den aktuelle undervisningen og sikre en varig forbedring av det sangtekniske nivået, skal fast dirigent eller reserve dirigent delta på kurset.

Det enkelte kor/gruppe av kor må sende skriftlig søknad til NK Sørlandet for å motta støtte. Utgifter til kursleder/pedagog må dokumenteres.
Koret kan, med søknad før kursets gjennomføring, få forhåndstilsagn om støtte fra styret.

Støttemidler utbetales etter at styret har godkjent kurset etter gjeldende retningslinjer, og har mottatt regnskap med bilag for dokumenterte kostnader, samt korets kontonummer.

Vedtatt på årsmøte 12.03.16.


2) Retningslinjer for kurstilskudd for dirigent.

Støtten kan tildeles dirigenter i vårt distrikt

Flere kor kan samarbeide om felles kurs. Støtten kan i slike tilfeller økes etter egen behandling i styret.

  • Kurset skal gjennomføres i gjeldende budsjettperiode.
  • Kurset skal holdes av sang-/musikkpedagog eller annen kvalifisert person som kan godkjennes av styret.
  • Støtte kan gis med inntil 50% av kursets deltageravgift, maksimum Kr. 3.000.-.

Det enkelte kor/gruppe av kor må sende skriftlig søknad til NK Sørlandet for å motta støtte. Utgifter til kursleder/pedagog må dokumenteres.

Koret kan, med søknad før kursets gjennomføring, få forhåndstilsagn om støtte fra styret.

​Støttemidler utbetales etter at styret har godkjent kurset etter gjeldende retningslinjer, og har mottatt regnskap med bilag for dokumenterte kostnader, samt korets kontonummer.


Vedtatt på årsmøte 21.03.2015.