Norges Korforbund Vestfold og Telemark 2018 - 2019 


22.01               "Helse i hver tone-kor" på Optimisten aktivitets- og dagsenter        Sandefjord

27.- 28.01        "Januarkurs" – Komplett Sangteknikk                                                   Stavern 

31.01                Helse i hver tone (Sliperiet)                                                                    Larvik 

18.03                Årsmøte (Idrettens hus)                                                                         Sandefjord 

14.04                Mentorordning, Steffen Kammler                                                          Furuhaug/Re  

21.04                "Koriade"  - Korstevne, konsert og seminar                                         Grasmyr, Stathelle

15.09                Mentorordning, Steffen Kammler                                                          Menstad u.skole

15.09                Modul 1 for hjelpedirigenter  - helg 1                                                    Kragerø

Høsten             Distriktsmøte – Nytt fra NK – Nyttige tips                                            Telemark 

24.- 25.11         Modul 1 for hjelpedirigenter - helg 2                                                    Telemark


2019            

19.- 20.01        "Januarkurs" for vokalgrupper og korsangere                                      Sportellet, Skien 

14.01                "Helse i hver tone – kor"                                                                          Sandefjord 

24.03               Årsmøte                                                                                                    Porsgrunn, Bjørntvedtgt.17                    

28.09               "Koriade" - Korstevne, konsert og seminar                                          Artelleriverkstedet, Horten

Høsten             Kurs for dirigenter                                                                                   Sted:

Høsten             Distriktsmøte/inspirasjonsmøte for styremedlemmmer                      Sted: