​​​​​​​Støtte til kompetansehevende tiltak

Retningslinjer for kor tilsluttet Norges Korforbund Vestfold og Telemark. 

Det gis støtte til følgende typer tiltak:

  • Seminar med ekstern dirigent/sangpedagog eller tilsvarende
  • Seminar med egen dirigent. Seminar må gå over 8 timer i løpet av en helg. Programmet for seminaret sendes med søknaden 
  • Kurs for dirigent/hjelpedirigent
  • Honorar til innleid solist (nytt i 2021) 

Koret kan søke om å få dekket 50 % av sine utgifter til kompetansehevende tiltak for koret, totalt opptil kr 5000 pr år pr kor.  

Reisekostnader og overnatting for instruktør kan det ikke søkes om støtte til.                                               

Vedlegg som viser utlegg må legges ved søknaden.                                                                          

Søknad om støtte gjelder tiltak som blir gjennomført i søknadsåret.                                                                     

Søknadsfrist er 1. nov, men søknader mottas gjennom hele året.  

Støtten utbetales i desember.  Potten som fordeles er på 40 000 kr.                                                                                 

Søknad sendes til: wenche.helgesen@korforbundet.no


Norges Korforbunds Sommerkorskole - støtte til korsangere og dirigenter  

Søk om støtte til Norges Korforbunds Sommerkorskole. Søknad må inneholde opplysninger om hvilket kurs man er påmeldt, samt kursprisen. Søker må være medlem i Norges Korforbund Vestfold og Telemark.

Det er satt av 10 000 kr som skal fordeles. Summen blir fordelt på antall søkere, med en maksgrense på 2500 kr pr søker. 

Søknadene må være oss i hende innen 1. mai. 

Søknad sendes til: wenche.helgesen@korforbundet.no