​Ønsker du å komme i kontakt med oss i NK Vestoppland

​så skriv eller ring til en av disse. 

Tove Skogheim Nyhagen 
Kor: Slidre Sanglag
E-post: tovesny@online.no
Tlf: 95298455

 

Solveig Hvinden - Nestleder
Kor: Vestre Gran Blandede kor
solveig.hvinden@hebb.no
Tlf: 926 84 358​​