​​​Årsmøtet 2019 i NK-Buskerud ​9.mars 2019 

Sted: Kommer styret tilbake med sted ​etter møtet

Ihht vedtekter for dirstrikstsleddene. 

I tillegg til ordinert årsmøte planlegger vi i disse dager andre aktiviteter som:

  • ​Korsangerkurs
  • Solistkurs
  • Work-shops​
  • Styreinformasjon
 
Tidligere Årsmøter er avholdt følgende steder: 

Hotell Bjørneparken 2014 - Flå

Sole Hotell 2015               - Krødsherad

Sundvollen 2016              - Hole kommune

Holmsbu 2017                   - Hurum

Lampeland 2018              - Lampeland/Kongsberg

Drammen 2019               - Tollboden Hotell