​​​Årsmøtet 2020 i NK Buskerud ​lørdag 7.mars 2020 

- Hvert kor som er medlem i NKB har 2 delegater. NKB betaler reisen for delegatene. 

law gavel.jpg

Sted: Nytt møtested for 2020 vil komme. 

Ihht vedtekter for distrikstsleddene. 

I tillegg til ordinert årsmøte vil vi arrangere aktiviteter som feks:

  • ​Korsangerkurs
  • Solistkurs
  • Work-shops​
  • Styreinformasjon - foredrag
 
Tidligere Årsmøter er avholdt følgende steder: 

Hotell Bjørneparken 2014 - Flå

Sole Hotell 2015               - Krødsherad

Sundvollen 2016              - Hole kommune

Holmsbu 2017                   - Hurum

Lampeland 2018              - Lampeland/Kongsberg

Drammen 2019               - Tollboden Hotell