​​​​​​​​NKB styret 2021 - 2022
Kor@NKBuskerud.no

 

​​​2019 wt - aug.jpg


Svanhild Isaksen 2020-2022.jpg 

Helen Kleven 2020.jpg

 Ruth Irene Thorkildsen lite.jpg
 


Guri 2020 - 2022.jpg


Trond Nilsen lite.jpgSissel Bjertnes Larsen - lite.jpg


Berit Neslein - Bris vara 2021-2022 - lite.jpgLeder:
Wenche Tømmervik
​Crescendo - Hønefoss​​
3533 Tyristrand
Telefon: 90660694
Epost: Wenche@ Tommervik.no 
(2021-2022)
Nestleder:
Svanhild Isaksen
Sangforeningen Samklang, 
3340 Åmot​
Telefon: 95707990
E-post: Svanhildi@ hotmail.com
 (2020-2022)

Styremedlem og kasserer:
 Helen Kleven
 Kor O2 
Vikersund/Snarum
 Telefon: 924 57 225
E-post:  

helenkleven@ gmail.com

(2020-2022)
 Styremedlem og serkretær
Ruth Thorkildsen
Vox Egeri
3300 Hokksund
Tlf: 920 62 059
E-post: rithirkildsen@ gmail.com
(2021-2023)
 Styremedlem:
Guri Skallist Eknes 
Kor-Int
3616 Skollenborg
Telefon  920 16 709
Epost:  guri.skallist.eknes@kongsberg.com
(2020 - 2022)

Styremedlem og musikkfaglig ansvarlig:
Trond Nilsen
dirigent Hokksund Mannskor
 3055 Krokstadelva
Telefon: 928 28 894 
E-post: Trond@ Komponisten.no
(2021 - 2023)Styremedlem
Sissel Bjertnes Larsen​
Eggedal blandakor
Eggedal
Telefon: 913 90 367
E-post: la-lhar@ online.no 
(2021 - 2023)


Vara 1.:
Berit Neslein
Bris
3580 Geilo
Telefon: 419 33 914
E-post: Berit.Neslein@ gmail.com
(2021-2022)
Bjarne Cranner - revisjon - 2021.jpg

Ikke styremedlem: 


Revisjon: 

Bjarne Cranner
Vox Egeri

3145 Tjøme
Telefon 928 85 360

E-post:  bj-cra@ online.no

(2021-2022)