Tilskuddsordninger
Tilskuddsordning i Norges Korforbund​ sentralt. 
Korene kan søke om aktivitetsmidler hos Norges Korforbund sentralt. 
Skal koret holde konsert og har invitert profesjonelle musikere eller sangere?
Frister 15.mars og 15.september.

Tilskudd til dirigenter: 

Dirigenter som ønsker å søke tilskudd til deltakelse ved Norges Korforbunds Sommerkorskole kan sende søknad til nk-buskerud@kor.no innen 30.mars eller raskest mulig. 

Dirigent.jpg


Tilskudd til prosjekter i medlemskor i Buskerud: 

Fra og med 2018 er Norges Korforbund medlem i Musikkens studieforbund. Det fører til at det er Musikkens studieforbunds lokallag i Buskerud (som er Buskerud Musikkråd) som mottar disse pengene. Pengene overføres ikke direkte til medlemsorganisasjonene som tidligere, men brukes på kursaktivitet og lignende av fylkesmusikkrådet (Buskerud Musikkråd).

 

Dette medfører at NK Buskeruds fra 2018 ikke lengre får overført midler for å dele ut direkte til søknadskor.
Studieforbundet KOR er lagt ned, og NK ble innmeldt i Musikkens studieforbund. 


2019 - Buskerud Musikkråd har øremerket 30 000 kr til Norges Korforbund Buskerud. 
Styret i NK Buskerud har bestemt at disse vil bli brukt til å lage felles arrangementer for koristene til reduserte priser. 


Eksterne søkersteder for midler:

 
Tilskuddsportalen
Den gamle legathåndboka er digitalisert. Omlag 3500 søkersteder med frister og informasjon. 
Sjekk om din kommune eller andre i koret ditt har tilgang.
Ca 150 norske kommuner og landsdekkende organisasjoner tilbyr i dag tilgang til Tilskuddsportalen til sine ansatte og lokale lag og foreninger. Hvis din kommune eller virksomhet ikke abonnerer på portalen, ta kontakt med oss om mer informasjon!
www.Tilskuddsportalen.no ​

NOPA er interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk.
Her kan dere søke om å få penger til å betale en som kan arrangere musikk for kor. 
https://nopa.no/

Kulturrådet
Har mange støtteordninger. LES UTLYSENINGEN NØYE. 
https://www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/stotteordninger

Buskerud Musikkråd
Har arrangement og ordninger for å støtte fremming av musikk i fylket. 
http://www.musikk.no/buskerud/