Tilskuddsordninger
Tilskuddsordning i Norges Korforbund​ sentralt. 
Korene kan søke om aktivitets- og konsertmidler hos Norges Korforbund sentralt. 
Skal koret holde konsert og har invitert profesjonelle musikere eller sangere?
Frister 15.mars og 15.september.

Tilskudd til dirigenter: 

Dirigenter som ønsker å søke tilskudd til deltakelse ved Norges Korforbunds Sommerkorskole
kan sende søknad til kor@NKBuskerud.no innen 30.mars, eller raskest mulig. 
Sommerskolen 2021 på Tonheim Folkehøyskole på Hamar.

Dirigent.jpg


Eksterne søkersteder for midler:

 
Tilskuddsportalen
Den gamle legathåndboka er digitalisert. Omlag 3500 søkersteder med frister og informasjon. 
Sjekk om din kommune eller andre i koret ditt har tilgang.
Ca 150 norske kommuner og landsdekkende organisasjoner tilbyr i dag tilgang til Tilskuddsportalen til sine ansatte og lokale lag og foreninger. Hvis din kommune eller virksomhet ikke abonnerer på portalen, ta kontakt med oss om mer informasjon!
www.Tilskuddsportalen.no ​

NOPA er interesseorganisasjon for komponister og forfattere av tekster til musikk.
Her kan dere søke om å få penger til å betale en som kan arrangere musikk for kor. 
https://nopa.no/

Kulturrådet
Har mange støtteordninger. LES UTLYSENINGEN NØYE. 
https://www.kulturradet.no/norsk-kulturfond/stotteordninger

Buskerud Musikkråd
Har arrangement og ordninger for å støtte fremming av musikk i fylket. 
http://www.musikk.no/buskerud/