​​​​​Tilskudd til prosjekter i medlemskor i Buskerud

Fram til og med 2017 var NK medlemmer av Studieforbundet KOR.  Norges Korforbund var eneste medlemsorganisasjon i dette studieforbundet. For å følge lov og forskrifter, så hadde Studieforbundet KOR lokallag i alle fylker. Disse var i praksis styrt av NKs distriktsledd i det samme fylket. Leder NK Buskerud var derfor både leder for NK Buskerud og for Studieforbundet KOR Buskerud.

 

Noen få fylker ga støtte til lokalavdelingene av studieforbund i fylket sitt. Buskerud har vært blant disse fylkene og kanskje det fylket som har delt ut flest slike penger. Det betød at Studieforbundet KORs lokalavdeling i Buskerud fikk et årlig tilskudd fra fylkeskommunen. NK Buskerud leder valgte ikke å ha egen aktivitet i Studieforbundet KOR Buskerud, men overførte i stedet støttebeløpet til NK Buskerud. Så søkte korene i NK Buskerud midler her.

 

Fra og med 2018 er Norges Korforbund med i Musikkens studieforbund. Det fører til at det er Musikkens studieforbunds lokallag i Buskerud (som er Buskerud musikkråd) som får disse pengene. Pengene overføres ikke direkte til medlemsorganisasjonene som tidligere, men brukes på kursaktivitet og lignende av fylkesmusikkrådet (Buskerud Musikkråd).

 

Dette medfører at NK Buskeruds ikke lengre får overført midler .
Studieforbundet KOR er lagt ned, og NK ble innmeldt i Musikkens studieforbund.

 

NK Buskerud vil ha møter med Buskerud Musikkråd for å oppdatere søknadsmuligheten for støttemidler.


Andre ordninger:​
Tilskuddsordning i Norges Korforbund​ sentralt. 
Korene kan søke om aktivitetsmidler hos Norges Korforbund sentralt. 
Skal koret holde konsert og har invitert profesjonelle musikere eller sangere?
Frister 15.mars og 15.september. 

Tilskudd til dirigenter: 

Dirigenter som ønsker å søke tilskudd til deltakelse ved Norges Korforbunds Sommerkorskole kan sende søknad til nk-buskerud@kor.no innen 30.mars eller raskest mulig. ​​

 ​
​​