Logo NK.png

INNKALLING TIL ÅRSMØTE

NORGES KORFORBUND GUDBRANDSDAL

LØRDAG 23. FEBRUAR 2019  -  KL. 10.00.

PEER GYNT HOTEL & SPISERI – RUSTADVEGEN 81,  VINSTRA.

 

SAKSLISTE:

SAK 1/18. Velkommen – sang.

·        Godkjenning av stemmeberettigede.
·        Valg av møteleder.
·        Valg av møtesekretær.
·        Valg av to ( 2 ) protokollvitner.
·        Valg av tellekorps.

 

SAK 2/18. Godkjenning av innkalling.

SAK 3/18. Godkjenning av saksliste.

SAK 4/18. Styrets årsberetning 2018 – presenteres av sekretær.

SAK 5/18. Regnskap 2018 – presenteres av kasserer.

SAK 6/18. Budsjett – presenteres av kasserer.

SAK 7/18. Handlingsplan / aktivitetsplan.

SAK 8/18. Innkomne saker.

SAK 9/18. Valg – presenteres av valgkomiteens leder.

 

INNKOMNE SAKER SKAL VÆRE STYRET I HENDE INNEN 9. FEBRUAR 2109.

olaug.alpint@hotmail.com

 

Velkommen!