​​​​​​​Organisasjonen Norges Korforbund Hordaland

 

Historikk

Norges Korforbund Hordaland (1987- )
Norges Korforbund har over 30.000 medlemmer og, er Nordens største kor organisasjon med aktive distriktsledd over hele landet. Norges Korforbund Hordaland (NK Hordaland) er et av landets største korfylke med vel 4000 medlemmer i 126 kor.

I 1989 ble Hordaland sine fire sangerforbund; Bergen Sangerforbund, Hordaland Sangerforbund, Sunnhordland Songarsamskipnad og Nordhordland Songarlag. slått sammen til Hordaland Korforbund (nå Norges Korforbund Hordaland)

En positiv konsekvens av samordningen var en sterk fylkesorganisasjon som la grunnlag for den plattformen vi har i dag. NK Hordaland har vært heldige ved å ha engasjerte styreledere:

 • Arne Petter Iversen 1989 - 1993
 • Øyvind Nossum 1994 - 1998
 • Torleiv Ljones 1999 – 2000
 • Arne Petter Iversen 2001 - 2002
 • Liv Oda Dale 2003 -2006
 • Ole Hesjedal 2007 - 2011
 • Rebecca Haga 2012
 • Jarl-Petter Bakke 2013-2014
 • Liv Oda Dale 2015 -


 


 

Norges Korforbund Hordaland har siden samordningen i 1989 hatt ønske om å være en aktiv, nyskapende og utviklende organisasjon for sine medlemmer når det gjelder aktivitet, administrasjon og organisasjon. Norges Korforbund Hordaland har med det vært positive pådrivere for korbevegelsen på flere områder.

 • NK Hordaland var det første fylkesleddet som i 1990 fikk ansatt fylkessekretær i 50% stilling og utvidet til 100% stilling fra -96. Liv Vigdis Dæmring har hatt denne stillingen helt fra opprettelsen.
 • I 2002 opprettet NK Hordaland også en 50% stilling som musikkfaglig konsulent for Hordaland. Trine Daviknes fungerte i stillingen i perioden 2002-2003. Da overtok Jon Flydal Blichfeldt, som nå har denne stillingen som ble omdefinert til 75% som musikkfaglig korkonsulent for regionen NK Vest.og flyttet til sentral arbeidsgiver.
 • NK Hordaland har som kursarrangør gitt årlige studietilbud til dirigenter og tillitsvalgte.
 • NK Hordaland har lang erfaring som arrangør av støre kor arrangement. (prosjektkor, stevner, konserter o.a.)
 • NKH satte nasjonale korkonkurranser på dagsorden i Norges Korforbund ved å etablere ”Syng for oss” i 1987 som siden har vært avviklet hvert annet år.
 • NKH har laget to laget to mannskorfestivaler ”Heftig og Begeistret” 2002 og i 2008.
 • I 2003 valgte NK Hordaland å satse videre ved å pådrive og etablere Stiftelsen Grieg Internasjonale Korfestival,


 

 

 

 

 


 

.