​​​​​​​​


NYTTÅRSKONSERTENE

Norges Korforbund Hordaland inviterer til NYTTÅRSKONSERTER søndag 12. januar, 2020.

”Med song for ei betre verd” er Norges Korforbund Hordalands motto, og korforbundet har siden stiftelsen i 1989 årlig arrangert veldedighetskonserter til inntekt for folk som trenger vår hjelp. Konsertene engasjerer både korsangere og publikum og gir en god start på det nye året.

Det er nå åpent for påmelding, og følgende kirker tar imot kor til Nyttårskonsertene 12. januar, 2020:

  • Johanneskirken kl. 18.00
  • Nykirken kl. 18.00
  • Fana kirke kl. 18.00
  • Sælen kirke kl. 18.00
  • Salhus kirke kl. 18.00

  • Tveit kirke kl. 18.00
  • Fjell kyrkje kl. 18.00
  • Fitjar kyrkje kl. 18.00
  • Bergen Domkirke kl. 19.30
  • Storetveit kirke kl. 19.30

Frist for påmelding er 1. desember.


Styret i Norges Korforbund Hordaland har vedtatt at Gatelaget til SK Brann skal vere mottakarar av kollekten etter nyttårskonsertane i 2020.  

 

Målgruppa til Gatelaget er:

Deltakarar over 18 år, deltakarar av begge kjønn, har eller har hatt rusutfordringar, motiverte for å spele fotball og ta del i eit lagfellesskap. Dei møtes kvar tysdag og torsdag gjennom heile året i tida 0930 – 1300. Aktiviteten er frokost – trening – lunsj og oppsummering etter trening og evt spelarmøte.

Dette er eit konsept som aukar sjølvkjensla til deltakarane og hjelper dei til ein betre kvardag.  Når livssituasjonen er slik den er for mange av deltakarane, så er det svært viktig å ha noko positivt å stå opp til.   

Fysisk aktivitet kombinert med sunn og god mat og der dei er i eit positivt fellesskap aukar livskvaliteten for deltakarane.

Arbeidstrening er og ein viktig del av tilbodet til deltakarane, slik at dei skal kunne få seg jobb og kunne føle seg som fullverdige menneske. Fleire av dei som er med på Gatelaget er gjennom dette i eller på veg inn i arbeidslivet.

Nytt prosjekt no:  Sunn Gatemat

Det blir jobba med å få økonomi til å starte opp med ei salgsvogn, der dei kan selje sunn Gatemat på fotballkampane.  

Målet med Sunn Gatemat:  Bærekraftig salg av sunn gatemat og drikke; kjøpt, laga og servert av gatelagsspelarane på SK Brann Dette inneber mellom anna arbeistrening og lønna arbeid til spelarane på Gatelaget og sosialt treffpunkt for deltakarane.