​​​Fordeling av fadderkor 2018


​​Marit Husebø -  marit.husebo@gmail.com -   98047237 
Gjesdalkoret
Sola Kammerkor
Vocaleriet
Ljomen Blandakor
Stavanger Gospel Company

Øivind Bergsaker -  bergsaker@kleppnett.no - 98055844 
Blandakoret Vivace
Kornelius
Hå dur og moll
Vice Versa
Stavanger Gospelkor

Arild S. Thorsen-  aristhor@lyse.net - 95930815 
Chorus Egersund
Damenes Da Capo
Frøysang
Hellvik Mannskor
Lund Bygdekor   
Tirla

Egil Bore - egil.bore@kleppnett.no - 40200550
Da Capo
Klepp Damekor
Klepp Mannskor
Kvinnekoret Concentus
Sandneskameratene

Kristi Våland Tveit -  kristi.vt@lyse.net  - 98466541
Leedal Vokalensemble
Singing 66
Mannskoret Cenentes Sus Barbatus
Ikor
SJOKK - Sosialistisk kor

Frode Fjeld  frode.fjeld@lyse.net -  97085768
Crecendo
Mastrakoret
Fiin Gammel Aargang
Sandnes Operakor
Stavanger Operakor