unnamed (1).jpg


Dirigentkurs 2 - Kompetanseløft for deg som allerede er kordirigent og vil utvikle deg videre (40 timer).

Tid: Kurs i Førde, høsten 2021 over to helger: 17. – 19. september og  6 .- 7. november 2021
Sted: Førde
Kursavgift: 1200
Påmeldingsfrist: 20. juni 2021. Meld deg på her: https://forms.gle/yxqB2dykbCN6HSkd9
Omfang og organisering: Antall timer: 40 Kurset organiseres over 2 samlinger/ helger, 16 timer x 2, samt to digitale kveldssamlinger.
Målgruppe: Kurset er for dirigenter som har gjennomført Dirigentkurs 1, eller tilsvarende. Det er en fordel at du dirigerer et kor.
Kursinstruktør: Margrethe EK

margretheek_kvadrat.jpgMargrethe Ek er sanger og kordirigent og er mye brukt som instruktør ved seminarer og holder ofte foredrag om kor og helse samt musikkformidling. Hun har sin utdannelse fra bl.a Barratt Dues Musikkinstitutt, Østlandets Musikkonservatorium og Norges Musikkhøgskole. Hun jobber til daglig som lektor ved Kirkebakken videregående i Moss, og dirigerer Moss Ensemble Consensus. Hun er mye brukt som dommer i nasjonale og internasjonale konkurranser.
Hun var sist i Sogn og Fjordane i 2018 som mentor for 5 dirigenter gjennom Koralliansens mentorordning. Og nå er hun tilbake som kurslærer på dirigentkurs 2 – som er et kompetanseløft for deg som allerede er kordirigent og vil utvikle deg videre.


Krav til forkunnskaper:

● Noe notekunnskap (g- og f-nøkkel)
● Har korerfaring, enten som korsanger og/eller dirigent

Innhold

Fokuset vil være fra teknikk til musikk, og også komme inn på tema som dirigentens rolle som leder.

Kurset vil inneholde følgende temaer:
● Slagteknikk
● Oppvarmingsmetodikk med vokalteknikk
● Innstuderingsmetodikk
● Gehørtrening
● Dirigenten som leder
● Refleksjon rundt egen dirigentpraksis

Mål for kurset
Ved fullført kurs er det forventet at kursdeltakeren:
● videreutvikler sin dirigeringsteknikk
● kan forme og formidle et musikalsk uttrykk gjennom ledelse i kor
● skape et musikalsk uttrykk ut fra egne intensjoner
● har grunnleggende kunnskaper om vokalmetodikk
● kan instruere og lede kor med et variert repertoar

Arbeids- og undervisningsformer
● Selvstudium mellom samlingene laget av kursinstruktør
● Praktisk arbeid i gruppa
● Individuelle tilbakemeldinger
● Korte forelesninger
● Tilbakemeldinger på skype/interaktive medier mellom samlingene

Vurdering

Kurset avsluttes gjennom en praktisk prøve, helst med et øvingsensemble tilgjengelig. Kursdeltakerne får
en individuell tilbakemelding i etterkant.

Aktuelt repertoar

Sanger i 2/4, 3/4, 4/4, 6/8, skiftende taktarter, asymmetriske og uregelmessige takter