Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold

Korfaddere

Norges Korforbund Sogn og Fjordane har "fadder-ordning" for å oppretthalde nær kontakt mellom kora og dei tillitsvalde trass i store geografiske avstandar. På denne måten vil styret vere oppdaterte på kva som skjer i kvart enkelt kor samstundes som kvart enkelt kor har tett kontakt med styret.

Fordeling korfadder ​

Det er viktig at både kor og korfadder held kontakt med kvarandre minst 2 til 4 ganger i året.


Britt Helèn sine fadderkor

Atløykoret
Balestrand Songlag
FJORDKLANG
Fure og Våge Songlag
Havgap ?
Kyrkjebø U.L songkor (KUL)
Sande Blandakor
SkeiVass-koret
Vestavind
Naustdal Songlag

Marianne sine fadderkor

Viksdalskoret
Brekke Mannskor
Cora
DE'KOR
Førde Kammerkor
KOR FØR'DE
STÅRHEIM SONGLAG
STORMKLANG
Silisium Vokal
Viltkoret
Vikane Blandakor

Inger Anne sine fadderkor 

D-Kor
Bremanger Kammerkor
Bremanger Songlag
KVALHEIM SONGLAG
STRYN BLANDAKOR
Eid Mannskor
LOSTRUPANE
MÅLØY SONGLAG
HORNINDAL SONGLAG
RYGG SONGLAG

Inger Margrethe sine fadderkor 

Austrheim Mannskor
Stardalen Mannskor
Fryd 
Brandsøykoret
JOMENTUM
Gnist 
Olden Singers
Stadlandet Gospelkor
Breimskoret 

Arnstein sine fadderkor 

Hafslo Songlag
Leikanger Mannskor
Lærdal Songlag
Norum Songlag
Sogndal Songlag
Kaupanger Bygdakor
Farnes Mannskor
Aurland Songlag
Vik Songlag
Dalatrioen
Gospelkoret Glimt