​NYTTÅRSKONSERTAR 2019

20. januar Eid Kyrkje kl 16.00 - D-Kor er arrangør, leiar Oddrun Rye
20. januar Nortun Ungdomshus kl 16. 00 - Norum Songlag er arrangør, leiar Gerd Marit Ahlin
27. januar Viksdalen Kyrkje kl 16.00 - Viksdalskoret er arrangør, leiar Marianne Hoff
27. januar Hauge Kyrkje kl 16.00 - Lærdal Songlag er arrangør, leiar Olaug Skjerdal 


I 2019 vil overskotet gå til Norsk Luftambulanse Avd. Sogn og Fjordane. 

Vi vil legge ut konsertprogramma når dei er klare rett etter nyttår

Mal Nyttårskonsertane i NKSF.pdf