Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Søk om Aktivitetsmidler

Søk om Aktivitetsmidler

​Illustrasjonsfoto: Rakel Fridlund Keramikk

Aktivitetsmidler for kor


Husk å søke om Aktivitetsmidler innen 15. mars 2014!


Denne tilskuddsordningen er en nasjonal støtteordning for kor, og forvaltes av Norges Korforbund på oppdrag fra Norsk kulturråd. Ordningen  har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.


Søknadsfrister: 15. mars og 15. september

aktivitetsmidler.jpg

Hvem kan søke om aktivitetsmidler

Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen.

Tildelingen av midlene skjer over statsbudsjettet, og tildeles Norsk kulturråd, som igjen tildeler midlene til Norges Korforbund, som søker og rapporterer dit hvert år. Rammen for tilskuddet i 2012 er omlag 1,1 mill. Fem prosent trekkes fra til administrative utgifter.

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler

- det skal være framføring av levende kormusikk,
- det skal være samarbeid med profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
- konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.


Les mer om Aktivitesmidler her
20.02.2014