​​Støtte til etablering av nye kor

 

Retningslinjer​Innmeldingskjema​​Søknadsskjema​


Norges Korforbund kan gi etableringsstøtte til nye kor. Tilskuddet gis til dekning av kostnader ved oppstart av nye kor, f.eks. utgifter til husleie, lønn dirigent, noter, markedsføring, oppstartsseminar, mv. Forutsetningen er at disse melder seg inn i forbundet. Kor kan søke før man er medlem i Norges Korforbund, men støtte vil med andre ord kun utbetales til medlemmer. 

Vi anbefaler alle å lese forutsetninger og betingelser i retningslinjene på linken over før man søker.

Søknadsfrist:  Løpende behandling gjennom hele året.

Rapportskjema (PDF) kan lastes ned på lenken under. Dette skal signeres og sendes per post med vedlegg (ikke e-post eller faks). 

etableringstilskudd-rapportskjema-2014.pdf


For nærmere in
formasjon, kontakt Martin Borgnes på telefon 959 00 678.