​​​​​Frifond

Frifond er en del av overskuddet fra Norsk Tipping og øremerket arbeid rettet mot barn og unge.

Søknadskriterier

  • Minst en tredjedel av deltakerne må være under 26 år (på søknadstidspunktet), eller
  • Koret har 5 eller flere sangere under 26 år
  • Aktiviteten må ha en demokratisk oppbygning, et allmennyttig siktemål og arbeidet foregå i lokalmiljøet.

For å kunne motta Frifondsmidler må koret fylle ut og sende oss søknad innen 15. juni hvert år.  Hvor mye Frifondsmidler som tildeles, avhenger av hvor mange som skal dele på de tilgjengelige midlene og hvor mye som er i potten til en hver tid.

Våre medlemskor skal søke hos Norges Korforbund, som igjen får midlene tildelt fra Norsk musikkråd.

Søknadsfrist: 15. juni

Søknadsskjema finner du ved å logge inn på MinSide. 

Spørsmål?

For nærmere informasjon om Frifondmidlene, kontakt rådgiver Martin Borgnes på telefon 959 00 678 eller e-post: martin.borgnes@korforbundet.no.