​​​​​​​​​​Støtteordninger for våre medlemmer

 
Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 25 millioner kroner hvert år til kor i Norge. Følgende støtteordninger forvaltes av Norges Korforbund:

Voksenopplæring

Korøvelsene til korene regnes som kurs, og man kan derfor søke om støtte hvert semester. For å få tildelt VO-midler må hvert kurs ha en varighet på minst åtte timer i løpet av et semester. Konserter regnes ikke som en del av kurset. VO-midlene utbetales etter avsluttet vår- og høstsemester når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no.

Aktivitetsmidler for kor

Målgruppen er alle kor i Norge, uavhengig av forbundstilhørighet eller organisering. Det kan søkes om støtte til konsertvirksomhet og andre prosjekter som omfatter framføring av kormusikk der profesjonelle krefter medvirker. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.
Søknadsfrist: 15. mars og 15. september.

Produksjons- og driftsstøtte for kor

Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. For 2017 er det avsatt 2,5 millioner kroner. 
Søknadsfrist: 15. oktober. ​

Frifond - barn og unge

Målgruppe er kor som er medlemmer i Norges Korforbund og har 1/3 av sine medl. under 26 år, eller kor som har minst 5 medlemmer under 26 år. Pengene er overskuddet fra statlige pengespill (Norsk Tipping AS) som fordeles gjennom paraplyorganisasjoner.
Søknadsfrist: 15. juni

Momskompensasjon

Våre medlemskor kan etter søknad få refundert deler av driftskostnadene sine gjennom ordningen for momskompensasjon.
Søknadsfrist:  21. august. Sjekk alltid om det er mulig å sende inn, selv etter fristen!

Tilskudd til studiemateriell

Denne støtteordningen er under revisjon. Det vil komme informasjon i god til før desember 2018. Vi oppforder korene til fortsatt å ta vare på fakturaer for kjøp av originaloter. For nærmere informasjon, kontakt Martin Borgnes på telefon 22396850.​

​​​Velg undermeny på Støtteordninger for å lese mer om hver ordning, samt andre aktuelle støtteordninger for kor.