​​​​Tilskudd til kor som driver voksenopplæring

Om rapportering​Studieplaner


K
orøvelsene til kore​ne regnes som kurs, det vil si opplæring i korsang, og korene kan derfor som arrangør søke om et økonomisk bidrag til dette for hvert semester. For å få opplæringstilskudd må koret ha minst 4 timer opplæring per semester. All registrering av øvelser og frammøte gjøres på "MinSide" på kor.no, og spørsmål om ordningen stilles til Norges Korforbund. Konserter kan også registreres som en del av kurset, såfremt det foregår en form for muntlig evaluering i etterkant. 

Timesatsene varierer noe fra semester til semester. Støtten beregnes per klokketime, uavhengig av antall deltakere. Siste årene har det vært kr 100 per time med lærer, og kr 40 per time uten lærer. 

Musikkens studieforbund utbetaler tilskuddet to ganger årlig etter avsluttet vår- og høstsemester, når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no.

Rapporterings- og søknadsfrister
Vårsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 7. august (det åpnes for innsending 1. juni).
Høstsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 5. januar (det åpnes for innsending 1. november).​ 

All må opprette kurs ved oppstart av semesteret. 

Rett på gratis øvingslokale
Kor som driver voksenopplæring har krav på gratis øvininglokale i offentlige undervisningsbygg (skoler) på hverdager mellom 17.00-21.00. Skolene kan ikke ta leie i denne perioden. Bruk utover dette må avtales særskilt. Ta kontakt med Norges Korforbund for å få en bekreftelse på at ditt kor har slik rett.

Studieforbund
Støtten til voksenopplæring til våre medlemskor gis gjennom Musikkens studieforbund. 
Se www.musi​kkensstudieforbund.no for mer informasjon. 

Vil du vite mer?
Se de andre undermenyene for mer informasjon om rapportering, studieplaner og skjemaer. For mer informasjon, kontakt Martin Borgnes, på telefon 22 39 68 50.

Musikkens studieforbund logo.png