​​​​Tilskudd til kor som driver voksenopplæring

 

Om rapportering​Studieplaner


NB: Sommeren 2018 har fått ny løsning for registrering av øvelser og voksenopplæringskurs. Dersom du skal rapportere kurs og øvelser og ikke har fått brukernavn/passord, så send e-post til post@korforbundet.no.

Korøvelsene til kore​ne regnes som kurs, og man kan derfor søke om støtte hvert semester. For å få tildelt VO-midler må hvert kurs ha en varighet på minst åtte timer i løpet av et semester. Konserter regnes ikke som en del av kurset. VO-midlene utbetales etter avsluttet vår- og høstsemester når rapport er sendt inn via «Minside» på kor.no.

Timesatsene varierer noe fra semester til semester. Støtten beregnes per klokketime, uavhengig av antall deltakere. I 2015 ble det f.eks. betalt ut 8,4 mill. kroner til våre medlemskor, basert på innrapporterte 107.000 studietimer.

All registrering av øvelser og frammøte gjøres på "MinSide" på kor.no. 

Rapporterings- og søknadsfrister
Vårsemesteret: 5. september (det åpnes for innsending 1. juni).
Høstsemesteret: 5. januar (det åpnes for innsending 1. november).​ 

Rett på gratis øvingslokale
Kor som driver voksenopplæring har krav på gratis øvininglokale i offentlige undervisningsbygg (skoler) på hverdager mellom 17.00-21.00. Skolene kan ikke ta leie i denne perioden. Bruk utover dette må avtales særskilt. Ta kontakt med Norges Korforbund for å få en bekreftelse på at ditt kor har slik rett.

Studieforbund
Norges Korforbund er fra 2018 medlem i Musikkens studieforbund. Se www.musi​kkensstudieforbund.no for mer informasjon. 

Vil du vite mer?
Se de andre undermenyene for mer informasjon om rapportering, studieplaner og skjemaer. For mer informasjon, kontakt Martin Borgnes, på telefon 959 00 678.