​​​​​​​​​​​​​​​Aktivitetsmidler for kor

​​Aktuelt

Midlene til denne tilskuddsordningen gis av Stortinget, og fordeles videre til kor av Norges Korforbund. 

Den statlige støtten er fordelt på to ulike tilskuddsordninger som ALLE kor kan søke på:

1. Produksjons- og driftsstøtte for kor

Se egne sider for denne ordningen​. Frist 15. oktober. 
​​
2. Konsertstøtte i samarbeid med profesjonelle

Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. septemberaktivitetsmidler.jpg

Hvem kan søke om aktivitetsmidler

Ordningen retter seg mot alle kor uansett organisasjonstilknytning. Søker trenger ikke være et kor, såfremt prosjektet faller inn under ordningen.

Rammen for tilskuddet i 2017 er omlag 7,5 millioner, der omlag 2,5 mill. er øremerket en annen tilskuddsordning, Produksjons- og driftstilskudd til kor (se meny). 

Tre viktige forutsetninger for at man kan søke midler

- det skal være framføring av levende kormusikk,
- det skal være samarbeid med profesjonelle aktører som deltar under selve framføringen (sangere eller musikere),
- konserten/prosjektet kan ikke være avsluttet (avholdt) før søknadsfristen.

Behandling av søknader

Saksbehandling og innstilling gjøres av et utvalg oppnevnt av Norges Korforbund, der en rådgiver fra Korforbundet inngår fast i utvalget. I tillegg oppnevnes to medlemmer, der ett medlem oppnevnes av et av de andre korforbundene (i den grad dette lar seg praktisk gjøre) og ett av Norges Korforbund.

Kontakt

Norges Korforbund
Besøksadresse: Stortingsgata 22 (ikke send post hit)
Postadresse: Postboks 1944 Vika, 0125 Oslo
Telefon 22 39 68 50​
post@aktivitetsmidler.no

Spørsmål om ordningen kan rettes til Martin Borgnes i Norges Korforbund, telefon 959 00 678 eller send e-post.

 ​

3. januar 2017
Søknadsskjemaet for konsertstøtte er nå åpnet. Frist 15. mars kl. 24.00. 

Ønsker du å se liste over hvilke prosjekter og kor som fikk konsertstøtte september 2016? Klikk på "Tildelinger" i lenken til venstre. 

Notiser​


Vedlegg

Husk at vedlegg til konsertstøtteskal sendes per post, ikke på e-post. 

Tildelinger
Ønsker du å se hvem som tidligere har fått støtte, og til hva, klikk deg inn på "Tildelinger" på lenkene til venstre. 

Midlene flyttes til Kurlturdepartementet
Norges Korforbund vil fortsette å administrere denne ordningen i 2015, selv om den er flyttet fra Norsk kulturråd (post 74) til Kulturdepartementet (post 78). Rammen for tilskuddet i 2015 er omlag 7,3 millioner, der 2,4 mill. er øremerket en annen tilskuddsordningProduksjons- og driftstilskudd til kor (se meny mer mer info)

Ny støtteordning under aktivitetsmidlene
Norges korforbund har i samarbeid med Norsk kulturråd og andre kororganisasjoner og kor lansert en ny støtteordning for kor på særlig høyt nivå. Ordningen heter "Produksjonss- og driftsstøtte for kor" og har en ramme på 1,4 millioner kroner for 2014. Søknadsfrist er 15. november 2014. Les mer under hovedmenyen "Støtteordninger" og "Prod-drift". 

Evaluering
Aktivitetsmidler for kor er evaluert. Både kor som har fått støtte og de som har fått avslag opplever ordningen som viktig. Oxford Research har på oppdrag fra Norsk kulturråd gjennomført en evaluering av støtteordningen Aktivitetsmidler for kor som forvaltes av Norges Korforbund.

Evalueringen trekker den hovedkonklusjonen at forvaltningen av midlene fremstår som ryddig, oversiktlig og i tråd med målene for ordningen.

Et annet viktig funn er at søknadsbehandlingen fungerer tilfredsstillende og at midlene fordeles mer eller mindre likt uavhengig av søkers organisasjonstilhørighet. 


​​