​Aktivitetsmidler for kor

Aktivitetsmidlene tildeles over statsbudsjettet. Ordningen administreres av Norges Korforbund, og er fordelt på to støtteordninger:

- Konsertstøtte (6 millioner kroner) - frist 15. mars og 15. september
- Produksjons- og driftsstøtte til kor (4,5 millioner kroner) - frist 15. oktober


Mer informasjon og søknadsskjema finner du på vår nye portal www.aktivitetsmidler.no. 

 ​



​​