​​​​​​​​​​​​​​​​​​Produksjons- og driftsstøtte til kor​

 
Formålet med støtteordningen er å gi kor og vokalensembler på et særlig høyt kunstnerisk nivå bedre betingelser for drift, produksjon og formidling. Støtten vil gis til ett års drift, og vil ikke være prosjektorientert slik som de tradisjonelle aktivitetsmidlene. ​

Midlene gis uavhengig av organisasjonsmedlemskap, dvs at alle kor kan søke. Merk at ordningen er for det som ofte omtales​ som semi-profesjonelle kor, altså ikke vanlige amatørkor. 

Midlene er gitt av Kulturdepartementet. For 2017 ble det gitt 2,5 millioner kroner til denne ordningen.  

Søknadsfrist for driftsåret 2019 er 15. oktober 2018. ​

OM KRAV TIL SØKNADEN - SKJEMA PLUSS VEDLEGG!

Kor som søker skal sende inn elektronisk søknad. Skjemaet finner du på linken til venstre. I tillegg til denne søknaden skal det innen fristen sendes inn følgende dokumentasjon:

- Oversikt over ansvarlige for kunstnerisk og administrativ drift.
- Aktivitetsplan for søknadsåret 2019.
- Budsjett og finansieringsplan for søknadsåret 2019.
- Regnskap for 2017 (unødvendig om dette allerede er sendt NK ifm rapportering).
- 3 lydfiler i mp3-format, og der innspillingene ikke er mer enn to år gamle per 15.10.18.

Vedleggene, inkludert lydfiler, kan sendes på følgende måter: 

a) Per post til Norges Korforbund, Karl Johans gate 16B, 0154 OSLO. Lydfiler på USB-minnepinne eller CD. 

b) Per e-post til post@aktivitetsmidler.no. Dokumentene skal være i PDF-format. Lydfiler i mp3. 

For kor/ensembler hvor det visuelle spiller en vesentlig rolle for ensemblets kunstneriske uttrykk, kan YouTube-klipp eller lignende (video) brukes som supplement til mp3-filene (altså i tillegg til lydfilene). ​Lenker til dette legges inn i søknadsskjemaet. Ikke send video per post eller e-post. 

RAPPORTSKJEMA

Det skal rapporteres innen 1. april året etter driftsåret man fikk støtte for.

Kan lastes ned her: ​Rapportskjema-POD-støtte-2017.pdf

Retningslinjene kan du lese på linken til venstre. 

Spørsmål kan rettes til Martin Borgnes på 959 00 678 dagtid mellom 9-16.