​​​​​TONO-Avtale​


TONO sa i 2017 opp sin avtale med organisasjonene i det frivillige musikklivet og avtalen opphørte derfor 31/12 2017. Organisasjonene i det frivillige musikklivet har i flere måneder forhandlet med TONO om en ny avtale, og vi forhandler nå på overtid. Partene vil møtes igjen i uke 5, 2018.
 

Hva betyr dette for ditt kor?


Rapportering: Konserter som dere har avholdt og som dere selv står som arrangør for skal som tidligere rapporteres til TONO. Dersom dere avholdt konserter i 2017 som ikke er rapportert, så bør dette gjøres snarest. Det gjøres enklest ved å sende programmet på e-post til tono@tono.no (se www.kor.no/tono for andre måter å rapportere).
 
Betaling / TONO-vederlag
Konserter avholdt i 2017 dekkes av den utgåtte avtalen. Dersom disse konsertene disse konsertene hadde billettinntekter på under 50 000,- kroner, så er de dekket av det Korforbundet allerede har betalt til TONO.  For konserter med høyere billettinntekter ​får dere faktura for 3 % av billettinntektene.
 
Konserter avholdt i 2018: Dersom vi kommer fram til en ny avtale med TONO, så vil konserter avholdt så langt i 2018 bli dekket av ny avtale. Dersom vi ikke kommer fram til en avtale, så vil koret bli fakturert for vederlag direkte fra TONO. Dere bør derfor ta høyde for slik TONO-vederlag i budsjettet for konsertene deres. Her finner dere TONOs satser. Dersom vi ikke kommer fram til en avtale, så vil dere på et senere tidspunkt få en redusert medlemskontingent tilsvarende det TONO-vederlaget Korforbundet har betalt på vegne av dere.
 
Målet vårt i forhandlingene er å få til en best mulig avtale for våre medlemskor. Vi beklager de ulempene det medfører for dere at forhandlingene nå er på overtid.
 
Dersom dere har spørsmål, så kontakt oss på 22 39 68 50 eller post@korforbundet.no
 

Om avtalen som gjaldt fram til 31/12 2017

Avtalen gjaldt medlemskor i Norges Korforbund og konserter som korene selv arrangerer. Norges Korforbund betalte vederlag til TONO for korene, men korene plikter å rapportere hvilken musikk som er brukt på en konsert.


Innrapportering

Korene må sende inn program til TONO fra alle konserter slik at TONO skal kunne betale opphavspersonene i de ulike musikkverkene. Et trykt konsertprogram er tilstrekkelig så lenge det inneholder opplysninger om komponist, arrangør og tekstforfatter. Rapportene sendes fortløpende og seinest i januar påfølgende kalenderår.

Musikkrapport TONO.doc


Det går også an å fylle ut et musikkrapportskjema på TONOs nettsider eller sende konsertprogrammet på mail til tono@tono.no


Hva avtalen gjaldt

Konserter koret selv arrangerer med brutto billettinntekter på inntil 50.000 (eventuelt maksimum 500 besøkende, dersom det ikke   kreves billettinntekter).
Konserter på festivaler, innenfor samme billettinntektsramme.
NB! For konserter med brutto billettinntekter på mer enn kr 50.000, skal koret henvende seg til TONO og betale 3 prosent av de totale billettinntektene i vederlag til TONO.

Det er viktig at koret opplyser hvem som er "ansvarlig arrangør" (og kontaktperson) når melding om en opptreden sendes inn til TONO. Det er det arrangerende medlemskoret som skal levere rapport. Rapporteringen har ingen økonomiske konsekvenser for koret, dette er en del av avtalen med TONO.

NB! Husk å opplyse om medlemskap i Norges Korforbund.


Annen arrangør enn medlemskor

Dersom noen andre enn et medlemskor er arrangør for konserten, gjelder vanlige tariffer for konsert ​og ikke regelen med 3% av billettinntektene.

Om et medlemskor er invitert til å synge på et arrangement som ikke er arrangert av et annet medlemskor, må arrangøren betale vederlag til opphavspersonene gjennom TONO. Et medlemskor må stå som arrangør for å gjøre TONO-avtalen gyldig.


Et par eksempler

Om et medlemskor opptrer på en tilstelning som ikke er åpent for allmennheten ( julebord, seminar o.lign.) vil dette kreve TONO-rapportering fra firmaet/arrangøren fordi opphavsmennene har en enerett og krav på vederlag. Da gjelder vanlige tariffer​ for ikke-​medlemmer

Om et kor synger på et sykehjem, skole eller annen kommunal institusjon, har kommunene avtale med TONO og koret slipper å rapportere musikkbruken, det er kommunens ansvar.


Avtalen mellom TONO og Norges Korforbund omfatter ikke

  • Musikkdramatiske verk som musikal og opera, herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av slike. Det man er opptatt av her er at korene ikke kan fremføre hele musikkdramatiske verk. Man kan heller ikke lage sine egne konsertversjoner med mange verk fra samme musikal. MEN det er selvfølgelig helt greit å fremføre enkelstående melodier og låter fra musikalen/det musikkdramatiske verket på en konsert og som da skal rapporteres til TONO på vanlig måte.
  • Internett/online/mobil.  NB! TO​NOs samtykke må innhentes på forhånd.
  • Lydfesting/innspilling av musikk.  NB! NCBs samtykke må innhentes på forhånd hvis opptaket skal brukes i kommersiell sammenheng eller publiseres på annen måte.
  • Komposisjon av bestilte musikkverk (bestillingshonorar) og leie for bruk av notemateriale.                                                                        
Du kan lese hele avtaleteksten for avtaleteksten for Avtale mellom Norges Korforbund og TONO i dette dokumentet: 

Tonoavtalen.pdf .

Dette er en avtale mellom forbundet og TONO og IKKE en avtale mellom TONO og det enkelte kor.


Om TONO

TONO er en medlemsorganisasjon for opphavsmenn og rettighetshavere av musikkverk. TONO forvalter rettighetene og betaler ut kunstnernes vederlag.
 

Om NCB

NCB står for Nordisk Copyright Bureau og forvalter de nordiske rettighetshaveres lydfestingsrettigheter. I likhet med TONO har NCB gjensidighetsavtaler med søsterselskaper i andre land og forvalter utenlandske rettighetshaveres rettigheter i det nordiske området.
 
Hvilke regler gjelder når? Er dere u​sikre på regelverk knyttet til levende framføring av verker eller innspilling av lyd? Gå til hjelpetjenesten www.clara.no som drives av de store rettighetsorganisasjonene.