Forside / For Kor / Hederstegn og fortjenestemedalje

Hederstegn og Fortjenestemedalje

Hederstegn og Fortjenestemedalje

Norges Korforbunds HEDERSBEVISNINGER omfatter: ​​

  • Norges Korforbunds fortjenstmedalje med diplom ​​
  • Norges Korforbunds hederstegn​
  • ​Æresmedlemskap

 

NORGES KORFORBUNDS FORTJENSTMEDALJE MED DIPLOM

Fortjenstmedalje kan tildeles medlemmer av Norges Korforbund som har minst 40 år som aktiv korsanger. Det kan gjøres unntak fra minstekravet dersom vedkommende i særlig grad har arbeidet for kor/distriktsledd tilsluttet Norges Korforbund (NS, NSL). Med fortjenstmedaljen følger diplom. 

Finn skjema for å søke om fortjenestemedalje til kormedlemmer her.

NORGES KORFORBUNDS HEDERSTEGN

Hederstegnet kan tildeles personer som gjennom et lengre tidsrom har gjort en usedvanlig stor innsats for Norges Korforbund. Med hederstegnet (diplom) følger nål ​fra Norges Korforbund.

 

ÆRESMEDLEMSKAP

Personer som i særlig grad har arbeidet for Norges Korforbund (NL, NSL) og amatørkor- virksomheten forøvrig, kan etter forslag fra et enstemmig styre, med 2/3 flertall i Landsmøtet, utnevnes til æresmedlem. 

KORILDSJEL

Alle som synger i kor vet at det er noen som alltid gjør det lille ekstra for at alt skal gå rundt. Vi ønsker at disse, som sjelden får oppmerksomhet, skal få et klapp på skulderen. Vi oppfordrer derfor alle  medlemmene i Norges Korforbund til å gjøre stas på sin egen kor-ildsjel.

En av de som har gjort en solid frivillig innsats for koret. Kanskje kan kormedlemmene selv nominere aktuelle kandidater for så å stemme frem årets ildsjel? 

Forslag til kriterier:

  • Et kormedlem som har gjort en frivillig ekstra innsats for eget kor eller korbevegelsen.
  • Sprer entusiasme rundt seg og koret sitt
  • Bygger opp under sine kor-kollegers selvtillit og evne til å strekke seg det lille ekstra
  • Har gjort en ekstra innsats for å synliggjøre korsang ut over korets tilhengerskare.
  • Er en god «lagspiller»
  • Er en god motivator for korkolleger eller samarbeidspartnere.

Se ildsjelene på #korildsjel
Vi oppfordrer alle kor til å velge sin ildsjel. Ta kontakt med ditt distriktsledd og få et diplom, og del gjerne bilde og en liten beskrivelse av ildsjelen på Instagram med korildsjel23.