Forside / For Kor / Hederstegn og fortjenestemedalje

Hederstegn og Fortjenestemedalje

Hederstegn og Fortjenestemedalje

Norges Korforbunds HEDERSBEVISNINGER omfatter: ​​

  • Norges Korforbunds fortjenstmedalje med diplom ​​
  • Norges Korforbunds hederstegn​
  • ​Æresmedlemskap

 

NORGES KORFORBUNDS FORTJENSTMEDALJE MED DIPLOM

Fortjenstmedalje kan tildeles medlemmer av Norges Korforbund som har minst 40 år som aktiv korsanger. Det kan gjøres unntak fra minstekravet dersom vedkommende i særlig grad har arbeidet for kor/distriktsledd tilsluttet Norges Korforbund (NS, NSL). Med fortjenstmedaljen følger diplom. 

Finn skjema for å søke om fortjenestemedalje til kormedlemmer her.

NORGES KORFORBUNDS HEDERSTEGN

Hederstegnet kan tildeles personer som gjennom et lengre tidsrom har gjort en usedvanlig stor innsats for Norges Korforbund. Med hederstegnet (diplom) følger nål ​fra Norges Korforbund.

 

ÆRESMEDLEMSKAP

Personer som i særlig grad har arbeidet for Norges Korforbund (NL, NSL) og amatørkor- virksomheten forøvrig, kan etter forslag fra et enstemmig styre, med 2/3 flertall i Landsmøtet, utnevnes til æresmedlem.