Forside / Korona

Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

14. januar 2022

Regjeringen ønsker en mer normal hverdag uten for inngripende tiltak og gjennomfører fra 14. januar lettelser i smitteverntiltakene for blant annet korøvelser.

For voksne, som øver innendørs, gjelder anbefalingene om avstand på en meter og det er anbefalt maks 20 personer pr gruppe.

Flere grupper kan øve i samme lokale dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

For utendørs musikkøvelser er det ingen restriksjoner, verken for voksne eller barn og unge.

For arrangementer (konserter) skal antallsbestemmelser i større grad harmonisere med størrelse på øvingslokalet. Dette vil regjeringen komme tilbake til. Pr. i dag kan inntil 200 personer delta på innendørs konserter med faste, tilviste plasser.

Endringene gjelder fra og med natt til fredag 14. januar.

Veileder for musikkøvelser oppdateres! 

Smittevernveilederen blir oppdatert fortløpende, så snart nye forskrifter. Hvis du registrerer deg her, vil du få en e-post idet den nye veilederen er publisert.