Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatering 8. april 2021

Som mange sikkert fikk med seg, presenterte Erna Solberg regjeringens strategi for gradvis gjenåpning av samfunnet onsdag 7. april. Det var dessverre sørgelig lite om kulturfeltet og våre «fritidsaktiviteter for voksne». Planen som ble lagt fram viste at gjenåpningen vil bestå av 4 trinn og at det i beste fall vil være ca 3 uker mellom endringene i hvert trinn. Det ble ikke lagt frem noen konkrete datoer og det ble presiserte at regjeringen legger vekt på «data fremfor dato». Slik flere har tolket det, vil trinn 1 tidligst kunne innføres etter 14. april.

Her kan du lese om lokale tiltak og retningslinjer som gjelder for din kommune.

 
Et lite sammendrag av de to første trinnene:
 
Trinn 1 (tidligst 14 april) 
 
Arrangementer som kun samler personer fra én kommune kan gjennomføres.
  • Inntil 100 personer på arrangementer innendørs, som kultur- og idrettsarrangementer, konferanser og gudstjenester, der alle sitter på faste tilviste plasser.
  • Maks 10 personer på innendørs arrangement uten faste tilviste sitteplasser, men likevel inntil 50 personer på idrettsarrangement som samler deltakere under 20 år fra samme kommune.
Dette betyr slik vi forstår det at voksne fortsatt anbefales å ikke drive organisert aktivitet innendørs. Dersom det likevel gjennomføres slik aktivitet, anbefales det en begrensning på 10 personer fra samme kommune. 
NB! Enkelte kommuner vil muligens gå tilbake til de anbefalinger og «regler» som gjaldt før de siste og strengeste tiltakene ble satt inn.

Utendørs kan voksne gjennomføre organisert aktivitet (korøvelser), dersom det er mulig å holde god avstand og i grupper på inntil 20 personer.
Barn og unge under 20 år kan delta på innendørs musikkøvelser i grupper på 10 personer i hver gruppe, men ikke stevner, konkurranser og mesterskap.
 
Trinn 2 (tidligst siste halvdel av mai)
 
Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs.
For voksne i breddeidretten åpnes det gradvis for organisert trening både ute og inne i grupper på inntil 20 personer. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for gjenåpning av breddeidretten.
NB! Helsedirektoratet har tidligere bekreftet at de skal se til tilrådningene for breddeidrett og gjøre tilsvarende gjeldende for musikkøvelser. Vi forutsetter derfor at anbefalingen om å ikke drive innendørs organisert aktivitet (herunder musikkøvelser) for voksne vil opphøre samtidig som for idretten. 
Gjennomføring av korøvelser

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet. Merk at fritidsaktiviteter for voksne er stanset i en del kommuner. Sjekk hvordan dette er i din kommune.

>> Her finner du Norsk musikkråds veileder "Smittevern for musikkøvelser".

>> Her finner du Koralliansens supplement til veilederen med noe mer informasjon rettet mot kor

Her er noen spørsmål som styret i koret kan stille seg dersom dere vurderer å gjennomføre aktivitet og det ikke er forbud mot fritidsaktiviteter i kommunen der dere holder til:

  • Hvordan er smittetrykket i kommunen / regionen vår?
  • Hvor viktig er det å gjennomføre denne øvelsen / konserten?
  • Er gjennomføring på digitale plattformer et alternativ for å redusere risiko?
  • Hvordan ivaretar vi medlemmer i ulike risikogrupper i vårt kor?
  • Hvordan er stemningen for å gjennomføre fysiske øvelser og konserter hos medlemmene?
  • Hvordan er forholdene i de lokalene vi har tilgjengelig med tanke på ventilasjon og areal? Å samle mange i små rom, rom uten ventilasjon, eller rom med lav takhøyde, kan øke risikoen for smitte. Smittevern for musikkøvelser har tabell for gruppestørrelse, romstørrelse og ventilasjonskrav. 
  • Hvor hensiktsmessig er det å gjennomføre fysiske øvelser og konserter der smittetrykket er høyt og deltakerne kommer fra ulike kommuner? 

Rutinebeskrivelse for kor

Dirigent Jon Flydal Blichfeldt har laget et eksempel rutinebeskrivelse for kor når det gjelder gjennomføring av øvelser. Denne kan være fin å ta utgangspunkt i. Tilpass den den gjerne lokale forhold. Klikk under for å laste ned:

Rutiner for korøving i koronatiden nynorsk.docx

Rutiner for korøving i koronatiden bokmål.docx


Smittesporing

Vi anbefaler at man tar et bilde av koroppstillingen på hver øvelse slik at eventuell smittesporing blir enklere. Husk at koret skal ha samme oppstilling på hele øvelsen. Det gjør at færre personer må i karantene dersom det viser seg at noen som er smittet har vært på øvelse.

Meld fra til oss i Norges Korforbund (post@korforbundet.no) dersom dere får mistanke om at det har skjedd smitte på en øvelse. Da vil vi kunne gi dere bistand til informasjonsarbeidet.

 

Idébank for koraktivitet i koronatiden

Våre musikkfaglig ansatte har samlet en idébank for ulike aktiviteter i kor som ikke kan eller vil gjennomføre vanlige fysiske øvelser for hele koret. Denne idébanken finner du her. 

Honorar til dirigenten ved avlysning av korøvelser 

En del kor lurer på hva de skal gjøre med honorar til dirigenten når det fortsatt er umulig å gjennomføre korøvelser. Generelt oppfordrer vi alle kor til å forsøke å ha musikalsk aktivitet selv om dere ikke kan møtes fysisk og dersom dere skal ha musikalsk aktivitet, så trenger dere dirigenten til dette. Vi vil understreke at det er vesentlig å ha en god dialog med dirigenten for sammen å finne de beste løsningene tilpasset koret. 

Dersom dere har en skriftlig avtale med dirigenten, så kan dere ikke plutselig slutte å betale dirigenten selv om øvelsene blir avlyst. Korona regnes ikke lenger som force majeure i avtalesammenheng da dette nå er en kjent risiko. Vi oppfordrer i stedet koret til å gå i dialog med dirigenten om hvordan arbeidet med koret skal legges opp og når dirigenten skal utføre det avtalte arbeidet. Bruk dirigentens kompetanse til å legge gode planer for fremtiden, gjerne for flere tre år fremover. 

Dersom koret overhodet ikke har mulighet for å betale dirigenten, så må avtalen reforhandles eller sies opp med de fristene som er angitt i avtalen. Bare dersom dirigenten er ansatt og koret da er arbeidsgiver, kan benytte permittering som et alternativ.

Når det gjelder 2021, så jobber vi for at statens stimuleringsordning skal nå bredt ut til våre medlemmer. Ordningen er enda ikke offentliggjort og vi kjenner fortsatt ikke innholdet i denne. Vi håper ordningen kan bidra til at korene er i stand til å holde på sine dirigenter. Uansett trenger koret dirigenten når koronaen en gang er ferdig.

Stimuleringsordning for 2021

Regjeringen jobber med en stimuleringsordning for frivilligheten som skal gjelde fra 1. januar. Ordningen ligger fortsatt til godkjenning hos ESA og vi kjenner foreløpig ikke innholdet i ordningen. Vi håper og tror det blir mulig å søke på denne ordningen etter påske. Vi kommer tilbake med mer informasjon så snart vi kjenner innholdet og kriteriene for ordningen.

Korturer

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. 

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)