Hopp over båndkommandoer
Hopp til hovedinnhold
Skip Navigation LinksKor > Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Oppdatering 28. oktober

Mandag 26. oktober varslet regjeringen at det vil komme nye restriksjoner for sammenkomster for å bekjempe Covid-19. I tillegg har det kommet innstramninger i Oslo og Bergen.

Følgende er nå avklart både nasjonalt, for Oslo og for Bergen: Musikkøvelser kan gjennomføres dersom smittevernreglene overholdes. Sørg for at dere er kjent med den oppdaterte veilederen som kom 30. september: www.musikk.no/smittevern

I kommuner med høyt smittetrykk vil vi oppfordre kor til å ikke legge opp til sosiale sammenkomster i koret.

For konserter er det fortsatt lov til å være 200 publikummere dersom plassen tillater det. For Oslo og Bergen er det sagt eksplisitt at publikum må sitte på faste plasser under hele konserten for at det kan være 200. Generelt og i Bergen og Oslo er det er ikke noe krav om at setene er fastmontert. Men andre kommuner med høyt smittetrykk kan ha andre regler. Sjekk hva som gjelder i kommunen der dere skal ha konsert.

Norges Korforbund vil sende ut e-post med oppdatering til sine medlemskor og deres dirigenter onsdag 28. oktober.

Bergen: Kommunelegen i Bergen sa på pressekonferansen 27. oktober at musikkøvelser kan gjennomføres som før i tråd med nasjonal veileder. De nye innstramningene i Bergen påvirker derfor ikke korøvelser.

Oslo: I Oslo er det innført en regel om at man i løpet av en uke ikke skal ha kontakt med mer enn 10 personer. Kommunikasjonssjefen i Oslo kommune har sagt til Aftenposten i dag at korøvelser ikke regnes som "sosiale sammenhenger" i denne sammenhengen. Les artikkelen i Aftenposten her.  Det kan imidlertid være et poeng å begrense bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med øvelsene.  

Trygge korøvelser

Korsang betyr mye for korsangere, publikum og lokalsamfunn. Med gode smitteverntiltak og riktig oppførsel fra kormedlemmene mener derfor at det er forsvarlig å gjennomføre korøvelser. Det er imidlertid svært viktig at korsangerne er godt informert om hvordan de skal oppføre seg og at koret har gode rutiner for gjennomføring av øvelsene.

Vær ekstra forsiktig i pauser og andre sammenhenger der koret møtes

Vi opplever at de fleste kor er veldig disiplinerte med tanke på smittevern når de står oppstilt i koret. Men vi er bekymret for at mange ikke er flinke nok til å holde avstand i pauser og andre sammenhenger der koret møtes. Da er smittefaren spesielt stor fordi man står ansikt til ansikt. 

Avstand

Norsk musikkråd har utarbeidet en veileder for gjennomføring av musikkøvelser med retningslinjer for smittevern. Denne er godkjent av Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet (se henvisning til veilederen på Helsedirektoratets nettsider). Veilederen sier at det skal være 1,5 meter til siden og 2 meter foran/bak til neste sanger.

Rutinebeskrivelse for kor

Dirigent Jon Flydal Blichfeldt har laget et eksempel rutinebeskrivelse for kor når det gjelder gjennomføring av øvelser. Denne kan være fin å ta utgangspunkt i. Tilpass den den gjerne lokale forhold. Klikk under for å laste ned:

 Rutiner for korøving i koronatiden nynorsk.docx

Rutiner for korøving i koronatiden bokmål.docx

Smittesporing

Vi anbefaler at man tar et bilde av koroppstillingen på hver øvelse slik at eventuell smittesporing blir enklere. Husk at koret skal ha samme oppstilling på hele øvelsen. Det gjør at færre personer må i karantene dersom det viser seg at noen som er smittet har vært på øvelse.

Meld fra til oss i Norges Korforbund (post@korforbundet.no) dersom dere får mistanke om at det har skjedd smitte på en øvelse. Da vil vi kunne gi dere bistand til informasjonsarbeidet.

Øvingslokaler

Det er dessverre også et problem for mange kor at øvingslokaler som skoler og kirker er stengt eller er for små med tanke på avstandsreglene. Vi oppfordrer derfor til å vise kreativitet for å finne øvingslokaler. Kanskje kan dere finne rom i selskapslokaler, hotell, utesteder eller næringsbygg? Dersom lokalene deres er for små, så er det en mulighet å øve halve koret om gangen. Kanskje kan dere ha felles utendørs pause mellom øktene? Får dere økte kostnader som følge av leie av lokaler, så er det en mulighet å søke kommunen om støtte til dette.


Konserter

Det er tillatt med konserter på offentlig sted med inntil 200 personer som publikum. Vanlige konsertlokaler som man kan leie, regnes som offentlig sted. Kor og musikere regnes ikke som del av de 200.  Merk at det kan være lokale særbestemmelser knyttet til arrangementer (for eksempel i Oslo).

Publikum skal holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære, og avstanden må kunne holdes under hele arrangementet. For konsertlokaler med faste seter er det tilstrekkelig med ett ledig sete mellom hver publikummer (NB: Siste setning gjelder ikke i Oslo. Der må det for tiden være 1 meter fra skulder til skulder mellom publikum).

Arrangøren er ansvarlig for å ha oversikt over hvem som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.

Avstand mellom kormedlemmer på konsert
Norsk musikkråds smittevernveileder gjelder formelt sett bare musikkøvelser. Vi anbefaler likevel at samme avstand holdes på konserter. Hvis man må ha mindre avstand for å kunne gjennomføre en konsert, så anbefaler vi at man først gjør en risikovurdering der man tar hensyn til aspekter som smittetrykk i kommunen, antall korsangere i risikogruppen og hvor lenge konserten varer. 

Her er noen nyttige lenker om gjennomføring av konserter og andre arrangementer:

Viktig om nye avtaler

Dersom koret skal inngå noen nye avtaler som binder koret økonomisk, er det viktig at dere ta med følgende setning i avtalen: "Avtalen bortfaller uten noen forpliktelse dersom den ikke kan gjennomføres grunnet koronaviruset." 

Idébank for koraktivitet i koronatiden

Våre musikkfaglig ansatte har samlet en idébank for ulike aktiviteter i kor som ikke kan eller vil gjennomføre vanlige fysiske øvelser for hele koret. Denne idébanken finner du her. 

Kompensasjon for tap knyttet til arrangementer

Statens har nå lansert en ny krisepakke for tap på arrangementer i frivilligheten ("krisepakke 3"). Den gjelder tap på arrangementer i tiden 12. mars - 31. desember 2020. Informasjon og søknadsskjema finner dere på nettsiden til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Søknadsfristen er 15. januar 2021.

Regjeringen har varslet en stimuleringsordning for frivilligheten fra 2021. Norges Korforbund har gitt innspill til denne ordningen. 

Korturer

Vi har laget en egen side om korene rettigheter i forbindelse med bestilte korturer. Denne finner du her.

Vi holder dere oppdatert

Her på kor.no/korona vil dere til enhver tid finne den siste informasjonen vi har å gi. 

Vi anbefaler at både dirigenter og korsangere blir med i Facebook-gruppen vår "Korøving i koronatiden". Der vil både sangere og dirigenter finne mange nyttige tips i disse tider. Husk også å følge Norges Korforbund på Facebook!

Spørsmål?  

Ta kontakt med oss på: post@korforbundet.no, eller telefon 22 39 68 50 (hverdager kl. 9.00-15.30)