Forside / For Kor / Korona

Kor og korona - oppdaterte råd

Kor og korona - oppdaterte råd

Tilbake til normalen fra 12. februar

Endelig kan vi glede oss over at regjeringen fjerner alle forskriftsfestede tiltak mot covid-19, inkludert krav om munnbind, en meter avstand og plikt til isolasjon ved sykdom.

Det betyr at vi igjen kan øve sammen og planlegge konserter og sosiale sammenkomster. Vi har fortsatt mye sykdom i samfunnet, så det er viktig å respektere at noen allikevel vil ønske å være litt forsiktig for å unngå smitte.

 

1. februar 2022

Klart for øving og konserter for kor

Regjeringen åpner pr. 2. februar for at alle kan drive med sine fritidsaktiviteter uten anbefalinger om reduserte gruppestørrelser eller krav til avstand.

Dette er gode nyheter for hele korbevegelsen.

Både antallsbegrensning og krav om inndeling i kohorter på innendørs og utendørs arrangementer fjernes.

På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge til rette for at det er mulig å holde 1 meter avstand ellers i lokalet eller arrangementsområdet.

Oppdatert informasjon vil komme fortløpende!

 

14. januar 2022

Regjeringen ønsker en mer normal hverdag uten for inngripende tiltak og gjennomfører fra 14. januar lettelser i smitteverntiltakene for blant annet korøvelser.

For voksne, som øver innendørs, gjelder anbefalingene om avstand på en meter og det er anbefalt maks 20 personer pr gruppe.

Flere grupper kan øve i samme lokale dersom de holdes adskilt. Det er en fordel om gruppene er i hvert sitt rom. Hvis de til enhver tid kan overholde minst 2 meters avstand og ellers kan følge smittevernrådene, kan de likevel være i samme rom. Gruppene bør heller ikke ha kontakt før eller etter aktiviteten.

For utendørs musikkøvelser er det ingen restriksjoner, verken for voksne eller barn og unge.

For arrangementer (konserter) skal antallsbestemmelser i større grad harmonisere med størrelse på øvingslokalet. Dette vil regjeringen komme tilbake til. Pr. i dag kan inntil 200 personer delta på innendørs konserter med faste, tilviste plasser.

Endringene gjelder fra og med natt til fredag 14. januar.

Veileder for musikkøvelser oppdateres! 

Smittevernveilederen blir oppdatert fortløpende, så snart nye forskrifter. Hvis du registrerer deg her, vil du få en e-post idet den nye veilederen er publisert.