Forside / Om oss

Om Norges Korforbund

Om Norges Korforbund

Norges Korforbund er Norges største interesseorganisasjon for kor og vokalgrupper med over 1 000 medlemskor, som tilsammen har mer enn 30 000 korsangere og dirigenter. Vi har 22 distriktsledd (lokallag) fordelt over hele landet.

Norges Korforbunds visjon er SANG HELE LIVET

Vårt verdigrunnlag

Dette ligger i bunnen og preger alt vårt arbeid:
  • Korsang gir glede, fellesskap, livskvalitet og musikalsk utvikling.
  • Å synge sammen er verdifullt uansett hvilket nivå, sammensetning, stil, størrelse eller sjanger koret har.
  • Alle skal ha tilbud om å synge i kor.
  • Norges Korforbund er en medlemsstyrt organisasjon.

Våre mål

Dette er det vi jobber for:
  • Gi gode tilbud som medlemskorene verdsetter
  • Yte relevant støtte til medlemskorene
  • Gi korsangere, tillitsvalgte og dirigenter mulighet til å utvikle seg
  • Skape et mangfold av kor rundt i landet
  • Bidra til innovasjon og ta vare på tradisjon i korbevegelsen
  • Styrke korbevegelsens rammevilkår og betydning

Melding om virksomheten

Les melding om virksomheten for 2023.

Les melding om virksomheten for 2022.

Les melding om virksomheten for 2021.

Les melding om virksomheten for 2020.