dalamix

Et ordentlig gladkor som øver kun to ganger i måneden,
Blandakoret er jevn fordelt på stemmegruppene, men ønsker gjerne et par basser.

Opptrer ca 10 ganger i året.

Sjanger: Blandet

Leder: Inger-Susann Gangsbækk Gulla
Medlemmer: 42
Dirigent: Anja K. Olsen
Kortype: Blandakor