SJOKK - Sosialistisk kor

HAR DU LYST TIL Å BLI EN DEL AV ET HYGGELIG KORFELLESKAP, SJOKK - Sosialistisk kor er et blandakor som har som formål å fremme sosialistiske idéer gjennom sang og musikk. Koret ble stiftet i 1981 av sangglade, entusiastiske sosialister. Vi synger om miljøet, solidaritet, menneskeverd og likeverd. Men vi er en lystig gjeng og synger like gjerne en skålevise eller en glad folkevise.

Vi øver på Vågen vgs i Sandnes hver mandag kl 19.00 - 21.00.
 
Vi har ingen opptakskrav, men ønsker å holde et godt musikalsk nivå.

Sjanger: Blandet

Leder: Monika Röthle
Medlemmer: 35
Dirigent: Ruth Trepekuniene Tipple
Kortype: Blandakor