halsakoret

Halsakoret vart stifta i 1998 da Halsa songlag og Valsøyfjord songlag slo seg saman. Halsa songlag ble stiftet i 1938, mens Valsøyfjord songlag så dagens lys allerede i 1926. Mange av medlemmene har sunget i koret i over 40 og 50 år.

Vi er eit blandakor som høyrer til i Halsa-delen av Heim kommune, og vi øver på Halsaskolen kvar tirsdag.
Dirigenten vår er Bjørn Vevang

Koret arrangerer flere grendekonsertar i løpet av året, og deltek også på arrangement i andre sin regi både i og utanfor eigen kommune. Vi stiller opp når det er ønske om det. På 17 mai synger vi både på aldersjeimen og på skolen. Kommunale konserter som Vårbrus og julekonserter i kirkene deltek vi ogå på. Likeså kulturminnedager og tilstelninger av ymse slag. Vi meiner sjølv at vi er ein viktig brikke i kulturlivet.

Halsakoret deltar på stevner eller arrangerer korturer hvert år. Og har gjerne et årlig seminar for forbedret korsang.

I 2017 satset vi på et Beatles-prosjekt ilag med Sangkoret Tormod i nabokommunen Surnadal og Sunndal musikkforening. Det var Beatles-konserter både i Sunndal Surnadal og Halsa i løpet av oktober. I 2018 dro koret på tur til Liverpool sammen med Sunndal musikkforening og fikk gå litt i Beatles sine fotspor. Vi har hatt hyppig dirigentbytte de siste årene og har ikke greid å satse på slike større prosjekt.

Fra 01.01.2020 ble Halsa kommune slått sammen med Hemne og Snillfjord kommuner og blir til Heim kommune. Samtidig skifter vi fylke til Trøndelag og vil tilhøre NK Sør-Trøndelag.

Høsten 2020 skal vi ha et felles seminar med Hemne Songlag med Lars Eggen fra Korforbundet som instruktør. "Med stemmen som instrument" opplegget vil være basis for dette seminaret. I etterkant av seminaret vil vi ha to felleskonserter (om koronaen tillater det) både i Halsa og Hemne.

Sjanger: Blandet

Leder: Juanita Møkkelgård
Medlemmer: 39
Dirigent: Thomas Monrad Erlandsen
Kortype: Blandakor