akkordiakoret

Akkordiakoret er et blanda kor bestående av erfarne sangere med mye å by på for den som ønsker å synge i kor. Repertoaret er variert med både enkle og mer krevende sanger og verk. Vi øver mandager kl. 19.00 - 21.30 på Gamle Slaktehuset Allaktivitetshus. Vi trenger alltid nye sangere - spesielt mannsstemmer. Har du lyst til å synge i kor? Ikke vent - møt opp en mandag eller ta kontakt! Kontaktinformasjon: Gudrun Caspersen E-post: gcaspersen@getmail.no, Mobil: 404 27 758 Akkordiakoret er sponset av Haugesund Sparebank webkit-fake-url://69574b11-0983-4213-ab23-53f110721506/imagepng 

Sjanger: Blandet

Leder: Gudrun Caspersen
Medlemmer: 20
Dirigent: Christoffer Utvik
Kortype: Blandakor