Forside / Om oss / Organisasjonen / For distriktsledd

For distriktsledd

For distriktsledd

Krasjkurs i styrearbeid

Er du ny i styret eller vervet ditt? I Korhåndboken finnes retningslinjer for arbeid i Norges Korforbund. I tillegg utarbeids nå noen filmer som vil gi en rask innføring i det aller viktigste:

Her er presentasjonen om valgkomitearbeid.

Idéhåndbok for distriktsledd

Her finner du Idehåndbok for distriktsledd for nedlasting.

Viktige datoer for tillitsvalgte i Norges Korforbund

Landsmøte 2024 - 19. - 21. april 2024 - Scandic Hell Hotel, Sjørdal

 

Retningslinjer

Bistand til distriktsledd fra staben i NK

NK har en stab med kompetanse på mange områder og som kan hjelpe distriktsledd ved gjennomføring av arrangementer. Staben bistår med veiledning til distriktsleddene uten at det har noen kostnader. Eksempler oppgaver/roller ansatte kan bistå med er: 

 • Være pådriver for at prosjekt blir startet opp. Delta i idémyldring og utforming av konsept.
 • Være diskusjonspartner underveis i planlegging og gjennomføring av arrangementer.
 • Bidra til å skaffe instruktører, dommere, solister og musikere og bistand knyttet til avtale med disse. (Avtalene signeres av ansvarlig arrangør).
 • Kvalitetssikre program og opplegg
 • Drive PR gjennom Norges Korforbunds kanaler (Facebook, e-post/nyhetsbrev, Korbladet). Dette er nærmere beskrevet under.
Ansatte i staben kan også påta seg mer utførende roller og oppgaver i forbindelse med arrangementer i regi distriktsledd. I slike tilfeller betales det en kompensasjon for bistanden som må med i budsjettet for arrangementet. Eksempler på slike oppgaver er:
 • Praktisk arbeid knyttet til påmelding (utforming av skjemaer og innkreving av deltakeravgift)
 • Utforme avtaler og ha dialog med hotell, konsertsted, seminarsted
 • Lage flyere, plakater, annonser, etc.
 • Kontakt med media
 • Oppsett av program
 • Praktisk musikkfaglig bistand under arrangement eller øvingshelger
 • Praktisk prosjektleder / produsent på stedet under arrangement og eventuelle øvingshelger
 • Regnskapsføring av arrangementet
Det tas forbehold om kapasitet i ulike perioder.

Bistand til å kommunisere med medlemmene

Distriktsleddene kan få bistand til å kommunisere ut til medlemskor og korsangere. Her er kan kanaler som kan brukes:

 • E-post til kor og dirigenter. Slike kan distriktsleddet selv sende ut. Husk å legge e-postadressene i blindkopi-feltet slik at dere ikke sprer alle e-postadressene ut til alle. Dersom distriktsleddet trenger oppdaterte e-postlister, sende e-post til post@korforbundet.no.
 • Nyhetsbrev til alle korsangere. Hovedkontoret kan bistå distriktsleddet med å sende ut nyhetsbrev til alle korsangere. Tekst og eventuelle bilder sendes i et Word-dokument til post@korforbundet.no senest en uke før nyhetsbrevet må sendes ut. Vi kan dessverre ikke ha vedlegg til slike nyhetsbrev.
 • Arrangementer til kor.no og Korbladet. Alle arrangementer i regi av distriktsleddet må så tidlig som mulig legges inn i arrangementskalenderen på kor.no. Det gir markedsføring i seg selv og fører til at vi får med arrangement i Korbladet, nyhetsbrev årsrapporter og lignende. Du kan få hjelpe av regionansatte til å få lagt inn arrangementer i kalenderen. Hvis du har tilgang selv, så kan du gjøre det ved å gå til denne siden. Dersom du skal ha med arrangementene i Korbladet, så er siste frist for å legge det inn i kalenderen 20. februar, 20. juni og 20. oktober. Dersom arrangementet inkluderer en eller flere korkonserter, så bør disse også legges inn i konsertkalenderen. Dette kan vi også hjelpe dere med.
 • Distriktsleddets side på kor.no. Distriktsleddets side på kor.no brukes for å legge ut informasjon om hvordan komme i kontakt med dere,  styremedlemmer, referater, lokale støtteordninger og arrangementer i regi av distriktsleddet. Unngå å kopiere informasjon som ligger andre steder på kor.no. Dette gjør at informasjon lett blir utdatert. Lag heller lenke til sidene der informasjonen ligger. Å publisere på nettsider på en god måte er noe mer komplisert enn å skrive i Word eller e-post. Staben i NK tilbyr derfor å hjelpe dere med dette.
I tillegg har alle distriktsledd egne kontoer i sosiale medier som de selv kan bruke til markedsføring.

 

Profilmateriell kan bestilles her:

Norges Korforbund - Kias Reklame AS 
Sendes direkte til bestiller. 
Alle priser er eks. MVA