Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Midt-Norge / NK Sunnmøre

Norges Korforbund Sunnmøre

Norges Korforbund Sunnmøre

Om Norges Korforbund Sunnmøre​​

NK Sunnmøre er et distriktsledd av Norges Korforbund, som er en partipolitisk og religiøs nøytral ​​organisasjon. Årsmøtet er distriktsleddets øverste myndighet.

Norges Korforbund SUNNMØRE sitt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for ​større utbredelse og høyere kvalitet. Dette skjer blant annet ved å:

  • opplyse og informere om korsangens musikalske og miljøskapende verdier
  • være et bindeledd mellom korene i distriktsleddet
  • iverksette ulike studie- og opplæringstiltak for korsangere, dirigenter og tillitsvalgte
  • utvikle nødvendig informasjonsmateriell
  • arrangere korstevner, konserter etc
  • samarbeide med andre kulturorganisasjoner, musikkinstitusjoner etc. i regionen
  • stimulere til opprettelse av nye kor i fylkene
  • gi faglig støtte til medlemskor
  • informere om økonomiske støtteordning

Kor i distriktet