Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus

NK Oslo-Akershus

NK Oslo-AkershusNorges Korforbund Oslo-Akershus er det største av Norges Korforbunds 22 distriktsledd. På landsbasis teller organisasjonen over 30 000 medlemmer, med ca. 1000 kor over hele landet. I Oslo og Akershus har vi rundt 6000 medlemmer, med over 200 medlemskor og vokalensembler.

Vårt overordnede mål er å gi korsangen mulighet for større utbredelse og høyere kvalitet. Vi skal lage gode tilbud til medlemskorene, yte relevant støtte og skape møteplasser der korsangere, dirigenter og tillitsvalgte får utvikle seg.

Våre aktiviteter vil annonseres på Korforbundets kalender og på vår Facebook-side.

Lokale støtteordninger

NK Oslo-Akershus kan etter søknad i 2024 innvilge utviklingstilskudd til følgende:

Hederstegn fra distriktsleddet

Norges Korforbund Oslo-Akershus har følgende hederstegn for sine medlemmer:

  1. NK Oslo-Akershus (25 år) pin
  2. NK Oslo-Akershus – (50 år) hederstegn med diplom

Hederstegnet med diplom kan tildeles medlemmer og dirigenter som gjennom deltagelse i kor tilsluttet Norges Korforbund, eller i lengre tidsrom har gjort en særlig stor innsats for Norges Korforbund. Forslag om tildeling kan fremmes av medlemskor eller av forbundets styre. Styret, eller en egen hederstegnkomité utpekt av styret, skal behandle forslagene og avgi innstilling til styret. 

Søknadsskjema for vårt distriktsledds lokale hederstegn kan lastes ned her.

Fra Norges Korforbund sentralt kan man søke om hederstegn for 40, 50, 60,70 og 75 års deltagelse i kor tilsluttet Norges Korforbund. Statutter for dette finner du her: https://www.kor.no/for-kor/hederstegn-og-fortjenestemedalje/

Søknader om alle hederstegn i Norges Korforbund sendes ditt lokale distriktsledd først.
Vår epostadresse i Oslo-Akershus er: kor@nkoa.no

Søknader behandles fortløpende.

Aktiviteter 2024

Se egen oversikt.

Følg oss 

Lik og del i sosiale medier. Du finner oss på Facebook og Instagram. 

Tips oss 

Vi deler gjerne våre medlemmers Facebook-eventer. Tips oss på e-post eller send oss en melding på Facebook-messenger

Kontakt oss

For å kontakt Norges Korforbund Oslo-Akershus, henvend deg til styret på: e-post: kor@nkoa.no

Kor i distriktet