Forside / Støtteordninger

Støtteordninger for kor

Støtteordninger for kor

Norges Korforbund forvalter flere ulike støtteordninger for kor. Samlet sett betaler forbundet ut om lag 35 millioner kroner hvert år til kor i Norge. 

Alle støtteordningene våre baseres på både lover, forskrifter, eksterne retningslinjer og/eller interne retningslinjer. Dette legger sterke føringer på forvaltningen av ordningene. Vi kan skille mellom rettighetsbaserte støtteordninger (regelstyrte/juss) versus konkurransebaserte (rammestyrte/skjønn). I førstnevnte får koret ditt alltid tilskudd så lenge du følger reglene og kravene i ordningen. I den konkurransebaserte kan man få avslag som bygger på skjønn. For oss som forvalter legger vi stor vekt på forutsigbarhet, habilitet og kunstnerisk og faglig skjønn. Vedtak om tildelinger og avslag gjøres enten av administrasjonen eller i utvalg - og alltid av flere personer. Sentralstyret er klageinstans i flere ordninger.

Les mer om våre støtteordninger i menyen til venstre. Spørsmål kan rettes til spesialrådgiver Martin Borgnes på 22 39 68 50.