Forside / Støtteordninger / For alle / Konsertstøtte

Konsertstøtte - aktivitetsmidler for kor

Konsertstøtte - aktivitetsmidler for kor

Konsertstøtte – kor som samarbeider med profesjonelle sangere og instrumentalister. Ordningen har som formål å stimulere til musikalsk utvikling og økt kvalitet i det lokale korlivet, øke samarbeidet mellom kor og profesjonelle aktører og gi publikum gode og varierte konsertopplevelser.

Faste søknadsfrister: 15. mars og 15. september – begge datoer kl. 23.59

For 2024 er det satt av 6 millioner kroner. Norges Korforbund får tildelingsbrevet fra KUD først i mai 2024.

Les mer og søk på vår portal aktivitetsmidler.no

Vedtak og tildelinger kan leses på digitilskudd.no.

 

Aktivitetsmidler for kor forvaltes av Norges Korforbund.