Dragefjellets damekor

Allerede i 2013 startet gode naboer på Nøstet, Nordnes, Sydnes og Møhlenpris
sangaktivitet under Tove Dorthea Fossedals ledelse. Men først våren 2016 ble koret
formelt etablert under navnet Dragefjellets Damekor. Fra høsten 2015 ble koret ledet
av Olav Inge Stige inntil Trine Daviknes overtok som dirigent høsten 2017. Koret har
siden den gang hatt faste julekonserter i Korskirken og i St. Paul og har sunget på jazz-
og korkaféer i ulike bydeler, ved Bergen Julemarked på Festplassen og ved
middelalderfestivalen på Bryggen der vi også har holdt sommerkonsert i en av
Schiøtstuene. I vårt eget strøk synger vi selvsagt ved diverse arrangementer året rundt.
En lørdag hvert semester holder koret øvingsseminar med sosialt samvær etterpå. Fra
vårsesongen 2023 er Maria Therese Bersås vår faste dirigent.
 
Repertoaret er variert - fra klassisk, jazz, viser og middelalderballader til folkemusikk,
samiskinspirerte korverk av Frode Fjellheim, samt verk av John Rutter, Eric Whitacre,
Olav Gjeilo mm. Dirigenten har hovedansvar for repertoarvalg i samråd med korets
musikkutvalg.

Koret teller rundt 28 sangglade damer med stor aldersspredning og øver hver mandag
mellom 19.30 – 21.30 i auditoriet til Sparebanken Vest i Jonsvollsgaten, Bergen
sentrum.

Kontakt:
Kristine Drake, styreleder
+ 47 41300097

Sjanger: Blandet

Leder: Kristine Drake
Medlemmer: 30
Dirigent: Maria Therese Bersås
Kortype: Damekor