LJOMEN BLANDAKOR

Vi er en glad gjeng som øver på Skeiloftet i Sandnes sentrum. Vi har et variert repertoar og et godt miljø.
Vi blir glade for å få nye korister og som i de fleste kor er vi særlig glade for å få nye mannlige korister.

Sjanger: Blandet

Leder: Hans Bø
Medlemmer: 45
Dirigent: Viggo Fagerjord
Kortype: Blandakor