Seniorkoret Koriander

Seniorkoret Koriander er et Oslo-basert, blandet kor med ca 20 medlemmer. Koret ble dannet i 2004 og utgikk i det alt vesentlige fra Akademisk Korforening ved UiO. Repertoaret er variert og inkluderer musikk fra inn- og utland.

Sjanger: Blandet

Leder: Jeanne Terjesen
Medlemmer: 21
Dirigent: Bente Bergsjordet
Kortype: Blandakor