korfuh


KORFUH er et personal-kor for ansatte (og tidligere ansatte) ved Universitetet i Bergen og Høgskulen på Vestlandet. Vi øver hver tirsdag i HVLs lokaler på Kronstad. Repertoaret spenner over klassisk, folkeviser, salmer, nye og gamle viser, populærmusikk og det vi ellers måtte ønske å synge. Vi bygger gjerne repertoaret rundt et tema. For 2014 var Grunnlovens 200-årsjubileum en "rød tråd". Konserten "Ja vi elsker" 19. oktober ble et flott arrangement. Vi har også bl.a. hatt sanger fra "Spelemann på taket" som tema for opptreden.

Julekonsert i desember i en av byens kirker har blitt en tradisjon og et høydepunkt for koret. Vi har i de senere år hatt en forkjærlighet for sanger av den engelske komponisten John Rutter, men har også mer tradisjonelle julesanger på repertoaret.
Vi pleier også å være med på Korforbundets nyttårskonserter.
I tillegg holder vi egne konserter (eventuelt sammen med andre kor og/eller musikkstudenter ved høgskolen) et par ganger i året.
Våren 2013 var vi på kortur til Edinburgh, der vi bl. a. hadde opptreden i St. Giles Cathedral. To år tidligere reiste vi til Krakow. I 2015 var koret i Riga og i 2018 var vi Barcelona der vi hadde opptreden i klosteret i Montserrat og i Sagrada Familia katedralen. I 2020 skulle koret delta på en korfestival på Bornholm. Denne ble avlyst på grunn av koronapandemien. Også julekonserten ble avlyst. I 2021 skulle koret ha feiret 20 års jubileum med jubileumskonsert, men den måtte også avlyses. Koret har hatt øvinger i høstsemesteret og arrangerte julekonsert 7. desember i Korskirken.

Vår faste dirigent siden 2007 er Trine Daviknes, som er ansatt ved Institutt for kunstfag ved Høgskulen på Vestlandet.

Vi har det svært kjekt sammen, og har plass for nye medlemmer! Har du lyst til å være med, ta kontakt med oss!

Bilde av koret:  http://home.hib.no/ansatte/leo/korfuh_2014.jpg

Sjanger: Blandet

Leder: Kate Elin Madsen
Medlemmer: 31
Dirigent: Trine Daviknes
Kortype: Blandakor