Forside / Blog / Rekruttering av unge sangere

Nye medlemstilbud – hjelp til rekruttering av unge sangere! 

Nye medlemstilbud – hjelp til rekruttering av unge sangere! 

05.04.2024 Medlemsfordeler

Norges Korforbund ønsker å hjelpe kor til å rekruttere og ikke minst å ta vare på unge sangere i koret, og har nå mulighet til å gi økonomisk støtte til kor som jobber aktivt med dette.  

 

Gratis korsanger-kurs og opphold på Sommerkorskolen 

Har koret sangere under 26 år?  

Da kan dere søke om gratis kurs for to unge sangere på Sommerkorskolen 22.-28. juli 2024. 

En flott mulighet for å utvikle seg som sanger, og få en uke med hyggelige opplevelser i god folkehøyskole-ånd, og ikke minst en innvestering for å beholde yngre sangere i koret. 

Det er to spennende kurs å velge mellom for korsangere: 

  • "Den unike irske klangen" av og med Michael McGlynn
  • "Korperler" med Margrethe Ek

Det er også mulig for korsangere som ønsker å bli hjelpedirigent i eget kor å søke om støtte til dirigentkurs nivå 1.

Les mer om kursene og instruktørene her

Koret kan søke om tilskudd for inntil to kormedlemmer i alderen 18 – 26 år. Det gis støtte på inntil 8000 kroner per person, som vil dekke både kurs og overnatting med fullpensjon en hel uke, med en egenandel på 1000 kroner per person. Koret administrerer dette selv overfor sine medlemmer. Vi tar forbehold om ledig plass.  

Siste frist for å søke om støtte til å delta på Sommerkorskolen er 24. mai 2024 

Fra Sommerkorskolen 2023 - Foto: Bjørn Tore Paulen 

Korets egen rekrutteringskampanje 

Målet er å rekruttere nye kormedlemmer eller holde på eksisterende. Tilskuddet skal dekke enten konkrete utgifter eller tap av inntekter. Dette gjelder kun tiltak rettet mot eksisterende eller nye medlemmer under 26 år. Det kan søkes om tilskudd på inntil 15 000 kroner til rekrutteringspakke som koret selv organiserer. 

Følgende tiltak kan inngå i støttebeløpet:  

  • Informasjon, kampanjer, trykksaker, annonser, digital markedsføring eller arrangementer for å rekruttere nye medlemmer under 26 år.
  • Tilbud om sangpedagog til nye medlemmer - for å kartlegge stemmen eller bistå i forbindelse med opptaksprøve.
  • Tilby nye medlemmer under 26 år redusert kontingent, om økonomi står i veien for å begynne i koret, f.eks. for studenter.
  • Tilby dekning av kostnader for å delta på korets planlagte seminarer og korreiser for eksisterende eller nye medlemmer under 26 år. Dette i tilfeller der økonomien deres er til hinder for deltakelse. 

Koret bestemmer selv hvordan tilskuddet skal benyttes innenfor disse tiltak og rammer.  

Frist for å søke rekrutteringstilskudd er 1. oktober 2024.  

Les mer om ordningen og finn søknadsskjema kor.no - innlogget side.

Dersom du lurer på noe så ta kontakt med Martin Borgnes på telefon 22 39 68 50.
(Sentralbordnummer betjenes mandag - torsdag.)