Forside / Støtteordninger / For medlemmer / Opplæringstilskudd

Opplæringstilskudd (VO-midler)

Opplæringstilskudd (VO-midler)

Kor kan søke om tilskudd til opplæringen som foregår på korøvelsene. For å få opplæringstilskudd må koret ha minst 4 timer opplæring per semester og fire personer inkludert lærer (dirigent) må ha gyldig oppmøte på minimum 75 prosent av timene for kurset. Man må registrere alle øvelsene koret har. Konserter kan også registreres som en del av kurset, såfremt det foregår en form for muntlig evaluering i etterkant. Turnéer med samme program kan kun registreres én gang. 

All registrering av øvelser og frammøte gjøres på "MinSide" på kor.no, og spørsmål om ordningen skal rettes til Norges Korforbund. Opplæringstilskuddet utbetales etter avsluttet vår- og høstsemester når rapport/søknad er sendt. Tilskuddet beregnes per klokketime, uavhengig av antall deltakere. Timesatsen er per tiden kr 120 per time med lærer, og kr 50 per time uten lærer. Man kan velge ulike studieplaner for ulike nivå. Dette kan du lese mer om på innlogget side. 

Rapporterings- og søknadsfrister
Vårsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 7. august (det åpnes for innsending 1. juni).
Høstsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 5. januar (det åpnes for innsending 1. november).​ 

VIKTIG: All må opprette kurs ved oppstart av hvert semester, man kan ikke opprette kurs rett før fristen for å sende inn. Å opprette et kurs ved semesterstart regnes som en søknad om tilskudd. 

Rett på gratis øvingslokale
Kor som driver voksenopplæring har krav på gratis øvingslokale i offentlige undervisningsbygg (skoler, høyskoler og universitet) på hverdager fra kl. 17.00-21.00. Skolene kan ikke ta leie i denne perioden. Bruk utover dette må avtales særskilt. Ta kontakt med Norges Korforbund for å få en bekreftelse på at ditt kor har slik rett.

Studieforbund
Støtten til voksenopplæring til våre medlemskor gis gjennom Musikkens studieforbund. 
Se www.musi​kkensstudieforbund.no for mer informasjon. 

Vil du vite mer?

Kontakt Hege Sundsbarm på 22 39 68 50.

Musikkens studieforbund logo.png