Forside / Støtteordninger / For medlemmer / Opplæringstilskudd

Opplæringstilskudd (VO-midler)

Opplæringstilskudd (VO-midler)

Sjekk ut studieplaner - hva passer ditt kor?


Kor kan søke om tilskudd til opplæringen som foregår på korøvelsene. For å få opplæringstilskudd må koret ha minst 4 timer opplæring per semester og fire personer inkludert lærer (dirigent) må ha gyldig oppmøte på minimum 75 prosent av timene for kurset. Man må registrere alle øvelsene koret har. Konserter kan også registreres som en del av kurset, såfremt det foregår en form for muntlig evaluering i etterkant. All registrering av øvelser og frammøte gjøres på "MinSide" på kor.no, og spørsmål om ordningen stilles til Norges Korforbund. Tilskuddet utbetales fra Musikkens studieforbund. Opplæringstilskuddet utbetales etter avsluttet vår- og høstsemester når rapport/søknad er sendt. Tilskuddet beregnes per klokketime, uavhengig av antall deltakere. Timesatsen kr 120 per time med lærer, og kr 50 per time uten lærer.

Rapporterings- og søknadsfrister
Vårsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 7. august (det åpnes for innsending 1. juni).
Høstsemesteret: Så fort semesteret (øvelsene) er ferdig, senest 5. januar (det åpnes for innsending 1. november).​ 

All må opprette kurs ved oppstart av hvert semester. 

Rett på gratis øvingslokale
Kor som driver voksenopplæring har krav på gratis øvininglokale i offentlige undervisningsbygg (skoler, høyskoler og universitet) på hverdager fra kl. 17.00-21.00. Skolene kan ikke ta leie i denne perioden. Bruk utover dette må avtales særskilt. Ta kontakt med Norges Korforbund for å få en bekreftelse på at ditt kor har slik rett.

Studieforbund
Støtten til voksenopplæring til våre medlemskor gis gjennom Musikkens studieforbund. 
Se www.musi​kkensstudieforbund.no for mer informasjon. 

Vil du vite mer?

Kontakt Hege Sundsbarm på 22 39 68 50.

Musikkens studieforbund logo.png