Forside / For Kor / Noter og repertoartips / Digitalisering av notearkiv

Digitalisering av notearkiv

Digitalisering av notearkiv

Mange kor har gamle, originale kornoter liggende, og noen kor ønsker å få dem digitalisert.
Men hvordan gjøre dette lovlig, og hvor finner man de gode systemene?

Digitalisering av notearkiv er lovlig hvis koret betaler en avtale med Kopinor. 
Norges Korforbund har en avtale med Kopinor som, for en god pris, gir tillatelse til digitalisering.   Denne avtalen gir kor lov til å digitalisere noter og opprette et eget digitalt arkiv som bare kormedlemmene har tilgang til. Et digitalt arkiv kan også benyttes for nyere noter som lastes ned og kjøpes via nett.

Husk at det er viktig å holde oversikt over antall eksemplarer!

Har koret kjøpt noter til 40 medlemmer så kan ikke disse deles mer flere. Dersom medlemsmassen øker må koret passe på å betale for riktig antall eksemplarer. Det gjøres enkelt i nettbutikken.

Om man kjøper digitale noter via nett heretter er det også svært viktig å ta vare på kvitteringen. Den må kunne framvises, og den hjelper til å holde oversikt over antall noter som kan distribueres. Ergo så er dokumentasjon på betalte noter via nett av stor betydning.

Om koret velger å kvitte seg helt med fysiske noter, og i stedet gå over til en heldigital løsning, så anbefaler vi at koret tar vare på ett papir-eksemplar av hver note, i tilfelle koret får tekniske problemer med det digitale arkivet.

Det finnes flere digitale plattformer hvor man kan opprette et digitalt notearkiv for koret. Noen eksempler er Dropboks eller GoogleDisc. Sørg for at mappen med notene deles med alle som har linken til mappen. Under «innstillinger» for deling bør man sørge for at besøkende kan «laste ned» fra gjeldende mappe. Vi anbefaler at kun de som laster opp noter til mappen har redigeringstilgang og kan legge til og fjerne noter.

Lykke til!