Forside / For Kor / TONO-avtale

TONO - hvorfor for hvordan rapportere?

TONO - hvorfor for hvordan rapportere?

Alle kor som holder en konsert - åpen for publikum - er pliktig å betale et vederlag til TONO, som ivaretar komponistenes og produsentenes rettigheter, slik at de kan fortsette å produsere musikk.

Kollektiv TONO-avtale opphørte fra januar 2024

I lang tid har Norsk musikkråd forhandlet med TONO for å fortsette å ha en god avtale som sikrer vederlag til komponister og arrangører ved konserter. Som mange sikkert har fått med seg er de dessverre ikke kommet til enighet om ny rammeavtale gjeldende fra 2024.  

Norges Korforbund kan derfor ikke lenger tilby en rammeavtale til våre kor fra nyttår. Vi vil imidlertid sørge for at våre medlemskor fortsatt skal få dekket sitt TONO vederlag. Norges Korforbund vil refundere korets faktura fra TONO når denne er betalt.  Dette gjelder for konserter med billettinntekter under kr 50 000.  

Fra 1. januar må dere selv søke TONO om tillatelse for hver enkelt konsert. 
Slik går du frem: 

 1. Søk TONO om komponistenes og sangtekstforfatternes tillatelse til å gjennomføre konsert i god tid før konserten.
  Finn beskrivelse og søknadsskjema fra TONO her. 
 2. Rapportere om faktisk gjennomført konsert, senest 10 dager etter arrangement er gjennomført.
 3. Betale faktura til TONO – sjekk TONO-pris for din konsert her.
 4. Sende søknad om refusjon til Norges Korforbund, senest tre måneder etter gjennomført konsert.
  Søknadsskjema for refusjon finner du på innlogget side.

Brukerveiledning fra TONO finner du her. 

Spørsmål kan rettes til TONO på e-post til marked@tono.no eller via telefon 22 05 72 00.  

 


TONO-avtalen gyldig frem til 31. desember 2023

Vi gjør det enklere for deg! 

Som medlem av Norges Korforbund er ditt kor dekket av en kollektiv avtale med TONO.

Denne avtalen gjelder konserter som korene selv arrangerer. Norges Korforbund betaler vederlag til TONO for korene for korkonserter med billettinntekter opp til kr. 50 000,-, men korene plikter å rapportere hvilken musikk som er brukt på en konsert.

Her rapporterer du

Korene må sende inn program til TONO fra alle konserter slik at TONO skal kunne betale opphavspersonene i de ulike musikkverkene. 

Dette kan gjøres på to måter:

1. Send inn PDF-fil av konsertprogram til tono@tono.no. Dette forutsetter at programmet har informasjon om komponist, arrangør og tekstforfatter.

2. Fyll ut programmet i dette word-dokumentet og send til tono@tono.no 

Musikkrapport TONO.doc

Dersom konserten hadde billettinntekter på under 50 000,- kroner, så kan dere velge mellom alternativene over. Dersom konserten hadde billettinntekter på 50 000,- kroner eller mer, så må alternativ 2 over benyttes.

Hva avtalen gjelder

 • Konserter koret selv arrangerer med brutto billettinntekter på inntil 50.000 (eventuelt maksimum 500 besøkende, dersom det ikke  kreves billettinntekter). Eventuell billettavgift kan trekkes fra bruttobeløpet.
 • Konserter på festivaler, innenfor samme billettinntektsramme.
NB!
For konserter med brutto billettinntekter på mer enn kr 50.000, skal koret betale 5 prosent opp til 200 000 kroner, og deretter normale satser over dette til TONO. 

Ved rapportering er det viktig at koret opplyser hvem som er "ansvarlig arrangør" (og kontaktperson) når melding om en opptreden sendes inn til TONO. Det er det arrangerende medlemskoret som skal levere rapport. Rapporteringen har ingen økonomiske konsekvenser for koret, dette er en del av avtalen med TONO.

NB! Husk å opplyse om medlemskap i Norges Korforbund.

Annen arrangør enn medlemskor

Dersom noen andre enn et medlemskor er arrangør for konserten, gjelder vanlige tariffer for konsert

Om et medlemskor er invitert til å synge på et arrangement som ikke er arrangert av et annet medlemskor, må arrangøren betale vederlag til opphavspersonene gjennom TONO. Et medlemskor må stå som arrangør for å gjøre TONO-avtalen gyldig.

Eksempler for å gjøre det enklere å forstå ...

Konsertserier: Dersom koret ditt har flere konserter, men med nytt publikum for hver konsert, så regnes dette som separate konserter i TONO-sammenheng. Dette gjelder selv om konsertene har akkurat samme innhold. Dersom billettinntektene er under 50 000,- for hver konsert, så er TONO-vederlaget dekket av Norges Korforbunds avtale.
Opptreden på lukkede tilstelninger: Om et medlemskor opptrer på en tilstelning som ikke er åpent for allmennheten ( julebord, seminar o.lign.) vil dette kreve TONO-rapportering fra firmaet/arrangøren fordi opphavsmennene har en enerett og krav på vederlag. Da gjelder vanlige tariffer​ for ikke-​medlemmer

Sang på  institusjoner: Om et kor synger på et sykehjem, skole eller annen kommunal institusjon, har kommunene avtale med TONO og koret slipper å rapportere musikkbruken, det er kommunens ansvar.

Unntakene - ikke omfattet av avtalen

 • Musikkdramatiske verk som musikal og opera, herunder såkalte konsertversjoner eller andre utdrag av slike. Det man er opptatt av her er at korene ikke kan fremføre hele musikkdramatiske verk. Man kan heller ikke lage sine egne konsertversjoner med mange verk fra samme musikal. MEN det er selvfølgelig helt greit å fremføre enkelstående melodier og låter fra musikalen/det musikkdramatiske verket på en konsert og som da skal rapporteres til TONO på vanlig måte.
 • Internett/online/mobil.  NB! TO​NOs samtykke må innhentes på forhånd.
 • Lydfesting/innspilling av musikk.  NB! NCBs samtykke må innhentes på forhånd hvis opptaket skal brukes i kommersiell sammenheng eller publiseres på annen måte.
 • Komposisjon av bestilte musikkverk (bestillingshonorar) og leie for bruk av notemateriale.                                                                        

Klikk her for å lese artikler om TONO-rapportering og rettigheter på Korbloggen.

Regler for å publisere musikk på nett finner du her