Forside / Aktiviteter og konserter / Landsfestival for kor 2024 i Kristiansand / Refusjonsregler

Refusjonsregler

Refusjonsregler

Regler for refusjon

Norges Korforbund har vedtatt retningslinjer for Landsfestival for kor, sist oppdatert mars 2021.

I retningslinjene står følgende refusjonsregler:


Bindende påmelding til Landsfestival for kor er å betrakte som en rettslig kontrakt mellom kor og arrangør.

Eventuelle avmeldinger skal skje skriftlig til lokal arrangør, og refusjoner skjer etter følgende regler:

  • Påmeldingsavgift for koret refunderes ikke. Unntak er dersom koret ikke får plass ved festivalen.
  • Festivalpass for deltakere og andre innbetalte festivalkostnader refunderes ikke. Unntak er medisinske forhold der legeerklæring kan framvises. Det forutsettes at det enkelte kormedlem har reiseforsikring.
  • Det gis refusjon til dekning av egenandel ved bruk av reiseforsikring ved dokumentert sykdom. Lokal arrangør utsteder da faktura som viser spesifikke kostnader for den det gjelder.