Forside / Aktiviteter og konserter / Landsfestival for kor 2024 i Kristiansand / Ungdomskorkonsert søndag 2. juni kl. 14!

Ungdomskorkonsert søndag 2. juni kl. 14!

Ungdomskorkonsert søndag 2. juni kl. 14!

Norges Ungdomskor

Norges Ungdomskor består av sangere fra hele landet, som synger sammen med Agder ungdomskor i Kristiansand domkirke!

Vi får besøk av Norges Ungdomskor under Landsfestival for kor!
De holder en egen konsert for oss sammen med Agder Ungdomskor
søndag 2. juni kl. 14.00 -15.00 i Kristiansand domkirke!

Det er bare å glede seg!

Norges ungdomskor skal synge verker av følgende komponister: Brahms, Buchenberg, Matre og Smolka. Felles med Agder ungdomskor synger de Grieg, Larsen, Ockeghem og Mendelssohn.

Samarbeidet mellom de to ungdomskorene er en del av satsingen på korsang blant unge i Agder, og har Samarbeidsråd for klassisk korsang i Agder i ryggen (www.korsatsingiagder.no). Arrangementet bidrar til å synliggjøre og videreføre korsangen og musikktradisjonen innen det klassiske feltet, og gir læring, felleskap og sangglede til de unge sangerne. 

Norges Ungdomskor består av 40 sangere fra hele landet i alderen 16 til 26 år.
Norges Ungdomskor samler sangere fra hele Norge til korsang av høy, internasjonal kvalitet. Koret har vunnet en rekke priser i internasjonale konkurranser. Her utvikles unge, talentfulle sangere gjennom inspirerende dirigenter, utfordrende repertoar og deltagelse på festivaler og i konkurranser. Koret har godt samhold og ønsker å være et sted for gode sosiale opplevelser.

Dirigent for koret i Kristiansand er Julia Selina Blank.

Agder ungdomskor for ungdom i alderen 15-25 år, ble startet i 2021. Koret har som formål å gi unge mennesker gode koropplevelser, samt bidra til rekruttering til voksenkorene i området for å bevare og styrke korbevegelsen. Dirigent for koret våren 2024 er Hugo Herrman som er utdannet ved Norges Musikkhøgskole. Agder ungdomskor har vært med på storkonsert med Andrea Bocelli og Kristiansand symfoniorkester på Bystranda sommeren 2022. De arrangerer selv årlig Kor-kickoff med opptil 120 ungdommer fra hele regionen.

 

Ungdomskoret har det profesjonelle koret Kilden vokalensemble som «mentorkor», og samarbeider bredt med videregående skoler og kulturskolen. Koret ble opprettet som en del av en større satsing på klassisk korsang for barn og unge i Kristiansand og Agder. Bak korsatsingen står Samarbeidsråd for klassisk korsang i Agder.   

De unge sangerne blir med oss og synger også under konsertene i Kilden teater og konserthus, KOR+ORKESTER=SANT,  1. juni kl. 12 og 13.30, og deltar på Korstafetten Kristiansand domkirke.

Billettpriser:
Ordinær: 150,-
Med festivalpass: 100,-
Under 18 /studenter/honnør: gratis

 

Velkommen til en flott ungdomskorkonsert!

Samarbeidsrådet for klassisk korsang i Agder

Samarbeidsråd for klassisk korsang i Agder er en sammenslutning av pådrivere for klassisk korsang. Vi består av representanter fra Kilden Vokalensemble, Kristiansand Symfoniorkester, Institutt for klassisk musikk og musikkpedagogikk ved Fakultet for kunstfag på Universitetet i Agder, Kristiansand domkirke, Agder Musikkråd, Norsk kulturskoleråd Agder, videregående skoler med musikklinjer i regionen, Norges korforbund Sørlandet, Operaens venner, Musikkens Venner og flere andre aktører. Foreningen ledes av Anne Haugland Balsnes, kordirigent, korsanger og professor i musikk ved UiA.

Samarbeidsråd for klassisk korsang i Agder ønsker å styrke og bevare den klassiske kortradisjonen i Agder.

For å oppnå formålet vårt arbeider vi for å opprette klassiske barnekor og ungdomskor i regionen. I tillegg arbeider vi for at det skal ansettes sangpedagoger, sangere eller dirigenter som kan jobbe med å utvikle sangerne i disse korene.

Agder ungdomskor

Agder ungdomskor, alle foto: Anders Holmene Brueland

Agder ungdomskor

Agder ungdomskor

Agder ungdomskor

Agder ungdomskor