Forside / For Kor / Korona / Korøving i koronatiden

Korøving i koronatiden

Korøving i koronatiden

Her følger konkrete idéer, forslag og råd som vi har samlet fra flere iderike dirigenter og korledere. Denne idébanken ble utviklet i forbindelse med at koronaviruset begrenser koraktivitet i 2020 og 2021. 
Følg gjerne med på Facebooksiden Korøving i koronatiden.

Fysiske øvelser med utgangspunkt i ny veileder:

 

Norsk musikkråd har publisert en veileder for hvordan man skal gjennomføre fysiske øvelser med tilstrekkelige smitteverntiltak. (Her finner du den). Her er noen tips til for hvordan kor kan øve på denne måten: 

 • Prøv å motivere koret til å møtes og øve sammen igjen. 
 • Sjekk krav til størrelse på romareal i veilederen. Ta høyde for at rommet er stort nok for antall sangere.
 • Øv i flere små grupper etter hverandre, enten kvartetter/kvintetter eller stemmergrupper. La gruppene rullere. Pass på at rommet tømmes før neste gruppe kommer inn. 
 • Dele koret opp i minikor som møtes og streame øvelsen til dem som ikke er tilstede. 
 • Det er også mulig å øve under åpen himmel. Da er rom-volumet underordnet, men andre smittevernregler må overholdes. 

Digitale øvelser

Her er forskjellige idéer for å gjennomføre korøvelser digitalt og over nett: 
Zoom, digitalt verktøy for korøvelse via nett: 
 • Hvordan bruker man Zoom som digitalt hjelpemiddel? (Dette er en veiledning til Zoom laget av Rannveig Skillingstad) Du finner også gode råd på Korbloggen om hvordan å bruke Zoom. På YouTube finner man flere veiledningsfilmer med gode råd. Sjekk dem ut før du begynner. 
 • På Zoom kan man enten øve med hele koret, gjennomføre stemmeøvelser, holde individuelle øvelse med enkeltstemmer eller sammen lytte til forskjellige innspillinger av repertoar som er under innøving og reflektere i fellesskap over hvilke kunstneriske ferdigheter som kreves.
 • Det finnes også andre videoverktøy som har mange av de samme funksjonene som Zoom. Eksempler på dette er Microsoft Teams og Whereby.
Andre måter å øve digitalt på: 
 • Øve med kvartetter /kvintetter enten på nettet eller via å samles. Dette streames direkte til resten av koret via Facebook eller YouTube. Send ut en plan til koret i forkant, slik at man gjør det lett å følge med.
 • Stemmepleie. Lag korte videoer som sangerne kan bruke til oppvarming og stemmepleie. Tilrettelegg gjerne øvelsene i henhold til hver enkelt stemmegruppe. Velg øvelser som vedlikeholder stemmeregisteret. Del materialet på korets interne nettsider eller facebookside. 
 • Invitér en sangpedagog til å lage et «web-seminar» i stemmebruk til koret ditt. 
 • Musikkteori/notelære. Det finnes en del materiale på nett. Finn noe som egner seg for ditt kor, eller ta utangspunkt i korets repertoar og konkretisér kunnskap omkring egne noteutfordringer. Koret trenger ikke å lære alt på en gang. Avgrens fokus, og la sangerne føle at de mestrer noe før de lærer nye ting. 
 • Lag en morsom quiz om repertoar og musikkteori. Dette kan brukes både under øvelsen eller etter nettøvinga som en sosial samling for dem som ønsker det. Quiz kan lages på flere måter. Enten bare med en e-post til kormedlemmer eller ved å bruke verktøy som Kahoot eller Google skjema.
 • Som supplement til Zoom og andre digitale platformer kan man sjekke ut appen A cappellaHer spiller dirigenten inn videoer hvor hver enkelt stemme synges inn på "klikk". Appen setter filmene sammen, og det er mulig å distribuere resultatet til koret via facebook, youtube, el. Koret får dermed høre hele arrangementet, hvordan sangen blir etter at den er innøvd, og sangerne kan øve sin egen stemme sammen med hele harmonigrunnlaget. Denne appen egner seg spesielt godt til innøving av nytt repertoar.  
 • Øv sangernes gehør. Her er en nettside hvor du finner mange tips og ideer som du kan gi sangerne som oppgaver både digitalt og under en fysisk øvelse. 
 • Man kan lage stemmefiler til sangerne som spilles eller synges inn med f.eks en telefon med taleopptaker. Det er også mulig å kjøpe slike filer fra nettet. Sangerne får dermed en mulighet til å øve inn sin egen stemme i ro og mak hjemme. Her er et blogginnlegg fra Korbloggen som handler om produksjon og bruk av stemmefiler. 

Streaming av konserter og virtuelle kor

 • TicketCo og Facebook har løsninger for streaming av konserter. Husk gode mikrofoner. Publikum kan tolerer dårlig bilde, men ikke dårlig lyd. 
 • Mange kor har laget filmer for deling på sosialer medier. Slike virtuelle kor kan være krevende å få til sjøl, men her kan du få noen tips. Tips for å lage film med virtuelt kor. 

Oppvarming hjemme og vedlikehold av stemmen. 

 • Noen dirigenter ber sangerne om å varme opp på egenhånd hjemme. Mange synes dette er veldig utfordrende. Her er det mye hjelp å finne på youtube, for eksempel denne filmen hvor vi følger et amerikansk kor som varmer opp med sin dirigent Roger H. Hale. Han har også flere andre videoer på nett som omhandler stemmepleie.
  Sjekk dem ut her. 
 • Det er mulig å øve både på nytt og gammelt repertoar på nett. Men mange sier at de har best erfaring med å øve inn nytt repertoar, gjerne enkle firstemte satser uten for mange rytmiske utfordringer.

  Repertoar og øvingsfiler

  Norges Korforbund har i 2020 lansert sangboka for Samstemt for SATB. (Se menyen til venstre) 
  Vi jobber med tilsvarende sanghefter for damekor og mannskor som vil lanseres i 2021. 

  For mange vil det nå være spesielt aktuelt å lete etter nytt repertoar og gjerne med tilgjengelige øvingsfiler på nett. Denne artikkelen på Korbloggen gir introduksjon til ulike verktøy der øvingsfiler til mye kormusikk er tilgjengelig.

  Her er en del nettbutikker som tilbyr noter til digital nedlasting som PDF: