Forside / Om oss / Organisasjonen

Organisasjonen

Organisasjonen

Landsmøtet hvert annet år er det høyeste organet i Norges Korforbund. Landsmøtet vedtar strategi- og handlingplan.

Mellom landsmøtene ledes forbundet av sentralstyret.

Norges Korforbunds administrasjon har ansvaret for den daglige driften. 
Her finner du kontaktinfo.

​Vi har 22 aktive distriktsledd fordelt over hele landet.

 

Jobb hos oss

Ledig prosjektstilling i Norges Korforbund:

Prosjektleder Nordklang – engasjement i 40% stilling

Vi søker en dyktig og engasjert prosjektleder, som kan planlegge og gjennomføre Nordklang i Oslo i august 2025. Dette er et tidsbegrenset engasjement, med mulighet for utvidelse av stillingen nærmere selve arrangementet.
Oppstart vil være 5. august 2024 og engasjementet vil vare frem til september 2025.


Om Nordklang
Nordklang er en festival for kor, vokalgrupper og enkeltsangere fra hele Norden, som arrangeres hvert 3. år. Den hadde sin oppstart i 1971 og i 2025 er det Norges Korforbund som står som arrangør.
Nordklang skal arrangeres i Oslo i perioden 6. – 10. august 2025 og vi legger opp til workshops og seminarer med internasjonalt anerkjente instruktører. Vi har som mål å ha til sammen rundt 800 deltakere fra alle de nordiske landene. Det vil foregå kurs og seminarer hver dag og det hele avsluttes med en stor avslutningskonsert.


Arbeidsoppgaver:
• Planlegge, organisere og koordinere prosjektet i samsvar med retningslinjer fra Nordisk Korforum
• Kartlegge muligheter og søke om økonomisk støtte
• Administrere prosjektets fremdrift, ressurser og budsjetter
• Kommunisere effektivt med teammedlemmer, samarbeidspartnere og andre involverte
• Identifisere og håndtere eventuelle utfordringer eller risikoer som oppstår underveis i prosjektet
• Rapportere jevnlig om prosjektets status og resultater til generalsekretær i Norges Korforbund
• Sikre at prosjektet gjennomføres i tråd med tidsfrister og musikkfaglige behov
• Markedsføre og selge arrangementet til aktuelle deltakere i Norden

Se hele stillingsutlysningen her:

Søknadsfrist 9. juni 2024