Forside / Om oss / Personvernerklæring

Personvernerklæring for Norges Korforbund

Personvernerklæring for Norges Korforbund

I 2018 trådde EUs nye personverndirektiv (GDPR) i kraft, noe som blant annet innebærer strengere krav når det gjelder håndtering av personopplysninger. Norges Korforbund (NK) håndterer personopplysninger for flere formål i tilknytning til vår virksomhet. Her forklarer vi hvilke personopplysninger som NK behandler, hvilket formål denne behandlingen har og hvilke rettigheter du som registrert har. 

Hvor kommer personopplysningene vi behandler fra?

NK innhenter personopplysninger om kormedlemmer fra våre medlemskor. I tillegg innhenter vi opplysninger i forbindelse med påmelding til våre arrangementer. Det gjelder både når hele kor melder seg på og når enkeltsangere melder seg på.

Hva slags personopplysninger behandler NK?

Personopplysningene som NK behandler kan deles i følgene kategorier:
Opplysninger om kormedlemmer i våre medlemskor: Navn, adresse, e-post, fødselsdato, telefonnummer, kortilhørighet, stemmegruppe, verv i koret, dato personen starter og slutter i koret, hvilke korøvelser personen har deltatt på (som dokumentasjon i forbindelse med søknad om voksenopplæringsstøtte).
Opplysninger om påmeldte til arrangementer: Navn, adresse, e-post, fødselsdato (hvis arrangementet er et voksenopplæringskurs), kortilhørighet, stemmegruppe.
For hvilke formål behandles dine personopplysninger?
Alle personopplysninger som NK samler inn, behandles for et spesifikt formål. Dine opplysninger håndteres bare ut fra de behov som finnes i NKs virksomhet. 
Voksenopplæringskurs: NK samler inn og behandler opplysninger om kursdeltakere og frammøte på vegne av Musikkens studieforbund i forbindelse med søknader om støtte til voksenopplæringskurs. Disse opplysningene samles og behandles med hjemmel i Forskrift om studieforbund og nettskoler.
Kommunikasjon med medlemmer: NK bruker kontaktopplysninger i forbindelse med distribusjon av Korbladet og nyhetsbrev til deg som medlem.
Gjennomføring av arrangementer: NK bruker informasjon om påmeldte til arrangementer i forbindelse med gjennomføring av arrangementet og kommunikasjon til påmeldte deltakere.
Hvem deler vi dine personopplysninger med? (utlevering)

NK deler personopplysninger med følgende parter:
Informasjon om deltakere på voksenopplæringskurs deles med Musikkens studieforbund i henhold til Forskrift om studieforbund og nettskoler. 
Navn og adresse til medlemmer deles med distribusjonsfirma i forbindelse med utsending av Korbladet.
Opplysninger på påmeldte til arrangementer deles i noen tilfeller med reiseoperatør eller stedet der arrangementet skal gjennomføres. 
NK deler ikke og selger ikke dine personopplysninger med andre eksterne firma eller organisasjoner. Kontakt oss gjerne dersom du ønsker nærmere informasjon om vår deling av dine personopplysninger. 

Hvor lenge lagres personopplysningene?

Personopplysningene lagres eller behandles så lenge vi har behov ut fra det formålet opplysningene er samlet inn for. For medlemmer betyr dette i praksis at dine opplysninger lagres så lenge ditt kor er medlem hos oss. Utover dette kan noe informasjon lagres ytterligere en tid avhengig av bokførings- og arkivregler. 

Hvor oppbevares dine personopplysninger?

NK oppbevarer personopplysninger i følgende systemer: Vi bruker den skybaserte løsn ingen Microsoft Dynamics CRM som medlemsregister og for informasjon om deltakere på voksenopplæringskurs. Vi bruker Checkin, Participant.no fra Deltaker AS og Google skjemaer i forbindelse med påmelding til arrangementer. Det er gjennomført tiltak for å hindre uautorisert tilgang, og å sikre data mot tap.

Dine rettigheter

Du har rett til informasjon om hvilke personopplysninger som NK har om deg, formålet med behandlingen og hvilke mottakere som opplysningene utleveres til.  Dersom du som medlem vil endre eller korrigere dine personopplysninger, så gjør du dette ved å kontakte styret i ditt kor som så oppdaterer dette i vårt system. 

Du har rett til å få dine opplysninger slettet dersom dine opplysninger ikke lenger er nødvendige for det formålet det ble innsamlet for. Du kan i visse tilfelle ha rett til å kreve at NK begrenser behandlingen av opplysninger.

Å være medlem av kor er frivillig og gjennom ditt kormedlemskap er du også medlem av NK. Ved å inngå medlemskap gir du samtidig samtykke til at ditt kor og NK kan samle inn og behandle dine personopplysninger.

Dersom du ønsker mer informasjon om NKs policy for personvern, så kan du kontakt post@korforbundet.no 

 

Sist oppdatert januar 2023