Forside / Om oss / Varsling om kritikkverdig forhold

Varsel om kritikkverdig forhold

Varsel om kritikkverdig forhold

Meld fra i mittvarsel.no

Et varsel kan være viktig for både deg og andre i organisasjonen.

Trygg og sikker varsling i Mittvarsel.no

Norges Korforbund ønsker å få kjennskap til kritikkverdige forhold i organisasjonen og er takknemlig for at du vil si fra dersom du har opplevd noe kritikkverdig. Vi ønsker vi at du sier ifra om uetisk atferd som er i strid med våre interne regler eller retningslinjer, og/ eller lovbrudd som svekker Norges Korforbund sitt omdømme.  

Hvem kan varsle?  

Tillitsvalgte, ansatte, sangere og dirigenter i medlemskor kan varsle om kritikkverdige forhold i Norges Korforbund.

Hva kan det varsles om?  

  • Brudd på lover og forskrifter
  • Kriminelle handlinger og lovbrudd
  • Opptreden i strid med Norges korforbund sine retningslinjer
  • Diskriminering, trakassering og mobbing
  • Seksuell trakassering og overgrep
  • Rusmisbruk
  • Økonomisk mislighold

Hvor varsler jeg?

Du varsler i portalen Mittvarsel.no, ved å følge lenkene nederst på denne siden.  
Denne portalen vil sørge for at varslet blir håndtert på riktig måte av rett person, og med til strekkelig vern av deg som varsler. 

Her finner du varslingsportalen Mittvarsel