Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Fordeler / TONO-avtale

Hva er TONO?

Hva er TONO?

Ha du hørt om TONO?

Her kan du på 54 sekunder forstå hvorfor TONO finnes, og hvorfor TONO er viktig for at du kan få nye favorittsanger.

TONO eies og styres av opphavere (komponister og sangtekstforfattere) og musikkforlag, og forvalter de økonomiske opphavsrettighetene i musikken de har skapt.

TONO gir tillatelse til bruk av beskyttet musikk for eksempel på radio, TV, internett, konsert og kino mot betaling, og overfører hvert år sitt økonomiske resultat til rettighetshavere i musikk som har blitt spilt offentlig. TONO har circa 37 000 medlemmer, men arbeider også for millioner av opphavere og musikkforlag fra verden for øvrig.

TONOs samfunnsrolle er todelt gjennom på den ene siden å samle og forenkle lisensiering av beskyttet musikk og på den andre å gi musikkskapere et økonomisk grunnlag for å kunne skape nye musikkverk. Les mer om bruk av musikk på tono.no

Kollektiv TONO-avtale opphører fra januar 2024

I lang tid har Norsk musikkråd forhandlet med TONO for å fortsette å ha en god avtale som sikrer vederlag til komponister og arrangører ved konserter. Som mange sikkert har fått med seg er de dessverre ikke kommet til enighet om ny rammeavtale gjeldende fra 2024.  

Norges Korforbund kan derfor ikke lenger tilby en rammeavtale til våre kor fra nyttår. Vi vil imidlertid sørge for at våre medlemskor fortsatt skal få dekket sitt TONO vederlag. Norges Korforbund vil refundere korets faktura fra TONO når denne er betalt.  Dette gjelder for konserter med billettinntekter under kr 50 000.  

Fra 1. januar må dere selv søke TONO om tillatelse for hver enkelt konsert. 

Se mer om hvordan du går frem her.