Forside / Om oss / Våre distriktsledd / Sør- og Østlandet / NK Oslo-Akershus / Styret / Valgkomiteen i Oslo-Akershus

Valgkomité

Valgkomité

Oslo, 20.11.2023

Kjære kormedlem, 

Vil du bli kjent med nye kor kolleger, arrangere medlemstilbud og bidra til kompetanseheving for Korforbundets medlemmer? Har du tid og lyst til å engasjere deg i Korforbundets arbeid? Hvis svaret er ja, er du antagelig en god kandidat for styret i distriktsleddet Oslo og Akershus (NKOA - Norges Korforbund Oslo og Akershus). 

Lørdag 16.mars 2024 er det årsmøte i NKOA og valg av nytt styre er et av flere viktige punkt på programmet.

Valgkomiteen er opptatt av å få et styre som gjenspeiler medlemsmassen. Vi søker bredt og er ute etter deg som har et stort engasjement for korsang og som ønsker å bidra inn i et aktivt styre.

Styret har normalt 1 møte i måneden. I tillegg forventes det at styremedlemmer kan hjelpe til på noen arrangementer og konserter i løpet av året.

Som styremedlem i Oslo-Akershus får du mulighet til å påvirke, utvikle og løfte egen organisasjon. Du vil også få mulighet til å delta på seminarer med andre tillitsvalgte, være delegat på Landsmøte for Norges Korforbund, og få større innsikt i egen organisasjon og Kor-Norge for øvrig. 

Ordinære styremedlemmer velges for en periode på to år, varamedlemmer velges for et år av gangen.

Styremedlemmene er viktige ambassadører for Norges Korforbund. Vi forventer derfor at du gjør deg kjent med Korforbundets oppbygging og retningslinjer, strategi og handlingsplan, og at du deltar aktivt på styremøter, samlinger og andre aktiviteter i regi av Korforbundet. https://www.kor.no/om-oss

Dersom dette høres ut som noe du vil være en del av, kan du melde din interesse for en plass i styret i Oslo-Akershus til valgkomiteen ved Åse Roen ase.roen@gmail.com , Odd Hamnøy odd.hamnoy@gmail.com eller Rigmor Smith-Gahrsen rigmorsg@gmail.com.  Skriv noen ord om hvorfor du ønsker å engasjere deg og evt. hva du kan bidra med. Tidligere erfaring fra styrearbeid er en fordel, men ingen betingelse.  

Hvis du ikke har anledning til å være med i styret selv, så kjenner du kanskje noen andre som kan bidra? Vi mottar tips med glede.

Frist for innsending av kandidater er 21. januar 2024

 

Med vennlig hilsen NKOA valgkomite

 

Åse Roen, Odd Hamnøy og Rigmor Smith-Gahrsen

Valgkomiteen i NK Oslo-Akershus 2023-2024

Komiteens sammensetning etter årsmøtet 18. mars 2023

E-post til valgkomiteen: valg@nkoa.no


Åse Roen, leder 2023–2024 
Choriolis, Oslo
Epost: ase.roen@gmail.com

 


Odd Hamnøy, medlem 2023–2025
Skedsmo Kammerkor, Akershus

 


Rigmor Smith-Gahrsen, medlem 2023–2025
Unikor, Oslo

 


Ivar Fonnes, varamedlem 2023–2024
Cæciliaforeningen, Oslo